rok akademicki 2014/2015

 

Celem Studiów podyplomowych w zakresie technik internetowych i przetwarzania informacji multimedialnej jest umożliwienie słuchaczom zdobycia umiejętności efektywnego wykorzystywania w pracy zawodowej narzędzi i technik projektowania aplikacji internatowych oraz przetwarzania informacji multimedialnej. Aby to osiągnąć opracowano program studiów o łącznej liczbie 240 godzin, w tym 60 godzin e-learningowych kładących nacisk na systematyczną pracę własną słuchacza. Absolwenci studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami w zakresie projektowania interaktywnych stron WWW, tworzenia baz danych i ich wykorzystywania w aplikacjach internetowych, publikowania witryn w Internecie czy też praktycznej znajomości programów do tworzenia multimedialnych aplikacji i obróbki grafiki komputerowej. Ponadto w programie zajęć przewidziane są praktyczne warsztaty w studiu fotograficznym oraz zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT. W ramach programu studiów poruszane będą między innymi tematy związane z:

·         tworzeniem witryn internetowych w językach HTML/CSS,

·         podstawami programowania w języku PHP,

·         bazami danych,

·         bibliotekami MVC typu Framework (przykładowo Symfony, Zend Framework),

·         tworzeniem interaktywnych aplikacji WWW z wykorzystaniem technologii Ajax i biblioteki jQuery oraz technologii Flash,

·         grafiką komputerową,

·         animacjami internetowymi, w tym  animacjami Flash,

·         administracją i publikowaniem serwisów internetowych,

·         podstawami przedsiębiorczości dla branży IT,

·         fotografią.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2014, godz. 19:11 - Edyta Wronka