Maria Filipiak

 

 

BIBLIOGRAFIA UTWORÓW ARTYSTYCZNYCH I KRYTYCZNOLITERACKICH

KAROLA KARDYNAŁA WOJTYŁY

 

 

DRAMATY i UTWORY SCENICZNE

 1. Hiob. Drama ze Starego Testamentu (Kraków 1940), w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 264-318.
 2. Jeremiasz. Drama narodowe we trzech działach (Kraków 1940), w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 319-376.
 3. Promieniowanie ojcostwa (Misterium) (1940), [kryp. Stanisław Andrzej Gruda], pierwodruk: "Znak" 31(1979) nr 11(305), s. 1119-1145; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 228-257.
 4. Brat naszego Boga (1945-1950), pierwodruk: "Tygodnik Powszechny" 33(1979), nr 51-52(1613-1614), s. 11-12; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 109-183.
 5. Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa przechodząca chwilami w dramat (1960), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Znak" 12(1960) nr 12(78), s. 1564-1607; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 183-227.

 

WIERSZE

 1. Magnifikat - Hymn (Kraków 1939, wiosna-lato), w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 261-263; Karol W o j t y ł a, Adam B u j a k, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 93-97.
 2. Sonety - Zarysy (Kraków wiosna 1939), w: Karol W o j t y ł a, Adam B u j a k, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 19-38.
 3. ... a gdy przyszedł Dawid do ziemi - macierzy swej (1939), w: Karol W o j t y ł a, Adam B u j a k, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 43-46.
 4. Symphonie - Scalenia, w: Karol W o j t y ł a, Adam B u j a k, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 51-91.
 5. Ballada wawelskich arkad. Poemat symfoniczny, w: Karol W o j t y ł a, Adam B u j a k, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 101-106.
 6. Harfiarz (jesień 1939), w: Karol W o j t y ł a, Adam B u j a k, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 109-114.
 7. Emilii, Matce mojej (Kraków 1939), w: Karol W o j t y ł a, Adam B u j a k, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 12.
 8. Pieśń poranna, w: Karol W o j t y ł a, Adam B u j a k, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, Kraków 1999, s. 17.
 9. Pieśń o Bogu ukrytym (1944), (bez podpisu), pierwodruk: "Głos Karmelu" 15(1946) nr 1-2, s. 23-26; 1947, nr 3, 5; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 15-29.
 10. Pieśń o blasku wody (1950), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Tygodnik Powszechny" 6(1950) nr 19(268), s. 1; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 30-34.
 11. Matka (1950), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Tygodnik Powszechny" 6(1950) nr 50(299), s. 1; przedruk w: Matka Boska w poezji polskiej, Lublin 1959, t. 2, s. 237-241; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 35-39.
 12. Myśl jest przestrzenią dziwną (1952), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Tygodnik Powszechny" 8(1952) nr 42(396), s. 5; przedruk: "Tygodnik Powszechny" 33(1979) nr 5(1567), s. 4; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 40-43.
 13. Kamieniołom (1956), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Znak" 9(1957) nr 6(41), s. 559-563; 30(1978), nr 12(294), s. 1427-1431; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 44-48.
 14. Profile Cyrenejczyka (1957), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Tygodnik Powszechny" 12(1958) nr 13(479), s. 4; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 49-57.
 15. Narodziny wyznawców (1961), [kryp. A. J.], pierwodruk: "Znak" 15(1963) nr 11(113), s. 1380-1381; 30(1978) nr 12(294), s. 1436-1438; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 58-61.
 16. Kościół (1962), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Znak" 15(1963) nr 11(113), s. 1376-1382; 30(1978), nr 12(294), s. 1432-1438; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 62-65.
 17. Rozważania o ojcostwie (1964), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Znak" 16(1964) nr 5(119), s. 610-613; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 66-70.
 18. Wędrówka do miejsc świętych (1965), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Znak" 17(1965) nr 6(132), s. 773-777; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 71-75.
 19. Wigilia Wielkanocna 1966, [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Znak" 18(1966) nr 4(142). s. 435-444; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 76-86.
 20. Myśląc Ojczyzna... (1974), w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 87-90.
 21. Rozważanie o śmierci (1975), [kryp. Stanisław Andrzej Gruda], pierwodruk: "Znak" 27(1975) nr 3(249), s. 271-276; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 91-97.
 22. Odkupienie szuka Twego kształtu, by wejść w niepokój wszystkich ludzi, [kryp. Stanisław Andrzej Gruda], pierwodruk: "Znak" 31(1979) nr 10(304), s. 975-979; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 98-102.
 23. Stanisław, pierwodruk: "Znak" 31(1979) nr 7-8(301-302), s. 627-630; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 103-106.
 24. Poesie, Roma-Venezia 1986.
 25. Poezje wybrane, Warszawa 1995.
 26. Poezje/Poesie. Przekład/Traduzione: Aleksandra Kurczab, Margherita Guidaci, Posłowie/Postfazione: Krzysztof Dybciak, Kraków 1999, Wydawnictwo Literackie.
 27. Poezje-Poems, tłum. J. Peterkiewicz, Warszawa 1999.
 28. Narodziny wyznawców, fot. A. Bujak 1999.
 29. Pieśń o Bogu ukrytym, fot. A. Bujak Kraków 1999.
 30. Renesansowy Psałterz, fot. A. Bujak, Kraków 1999.
 31. Karol Wojtyła, Poezje zebrane; Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski, zdjęcia Adam Bujak, Kraków 2003, ss. 307. Wyd. Biały Kruk.
 32. Ukryty blask, wybór i posłowie ks. Jan Sochoń, Warszawa 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

ARTYKUŁY

 1. O teatrze słowa (1952), [kryp. Piotr Jasień], w: XXV lat Teatru Rapsodycznego w Krakowie 1941-1966, Kraków 1966, s. 126-129; przedruk: "Tygodnik Powszechny" 8(1952) nr 11(365), s. 4-5; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 379-386.
 2. Dramat słowa i gestu (1957), [kryp. Andrzej Jawień], pierwodruk: "Tygodnik Powszechny" 11(1957) nr 14, s. 5; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 387-391.
 3. Rapsody Tysiąclecia (1958), w: XXV lat Teatru Rapsodycznego w Krakowie 1941-1966, Kraków 1966, s. 131-132; przedruk: "Tygodnik Powszechny" 12(1958) nr 3(469), s. 5; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 392-396.
 4. "Dziady" i dwudziestolecie (1961), [kryp. A. J.], pierwodruk: "Tygodnik Powszechny" 15(1961) nr 40, s. 6; w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 397-400.
 5. O "Boskiej Komedii" w Teatrze Rapsodycznym, [kryp. Andrzej Jawień], w: XXV lat Teatru Rapsodycznego w Krakowie 1941-1966, Kraków 1966, s. 142-143.
 6. Przedmowa do książki Mieczysława Kotlarczyka, "Sztuka żywego słowa" (Rzym 1974), w: Karol W o j t y ł a, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 401-402.