Sekcja Promocji WPPKiA zajmuje się przede wszystkim kształtowaniem pozytywnego wizerunku Wydziału poprzez koordynowanie wszelkich działań promocyjnych. W głównej mierze sekcja zajmuje się reklamą i promocją w mediach, prowadzeniem prezentacji w szkołach średnich, produkcją materiałów promocyjnych. Ponadto, do jej zadań należy współorganizowanie uroczystości promujących WPPKiA, współpraca z instytucjami z otoczenia zewnętrznego a także prowadzenie wydziałowej strony WWW oraz fanpage. Sekcja promocji współdziała z Działem Promocji i Kontaktów Społecznych KUL w zakresie promocji Uczelni.

 

Koordynator: Kacper Janicki

 

Autor: Karolina Wyszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2020, godz. 00:25 - Karol Rak