Arkadiusz Czyżowski - prezes

 Student II roku psychologii biznesu i przedsiębiorczości, w życiu prywatnym pasjonat kawy i muzyki acapella. W dziedzinie psychologii interesuje się głównie logotoreapią Viktora E. Frankla, ale stara się ten kierunek zgłębić wszechstronnie. W przyszłości chciałby zająć się zarówno psychologią organizacji i zarządzania, jak i psychoterapią egzystencjalną. Członkiem Koła Naukowego Psychologii Zarządzania jest od listopada 2015 roku.

 

Anastazja Zawiślak - wiceprezes
  Studentka V roku Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie pisze pracę magisterską związaną z tematyką psychodramy i treningu grupowego. Interesuje się szeroko pojętą psychologią biznesu, w szczególności realizuje się w obszarach prowadzenia szkoleń oraz pracy z grupą. Podnosi swoje kompetencje po przez uczestnictwo w wielu szkoleniach i projektach tj. Kurs Podstawowy Porozumienie Bez Przemocy organizowanego przez Akademie NVC, oraz jest w trakcie zdobywania certyfikacji Coacha VCC. W Kole Naukowym Psychologii Zarządzania jest od III roku, a w zeszłym roku pełniła funkcje Prezesa. Jest osobą energiczną i spontaniczną, angażującą w różne inicjatywy, lubiącą prace z ludźmi. Poza uczelnią realizuje się jako wolontariuszka. Swoją przyszłość wiąże z pracą jako psychoterapeuta lub trener.

 

Patrycja Wośko - sekretarz
  Studentka V roku Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Seminarzystka w katedrze Psychoprofilaktyki patologii społecznej, w której to realizuje wspólnie z innymi uczestnikami projekt badawczy we współpracy z Ukrainą. W ramach swojego modułu- organizacji i zarządzania przygotowuje się do wejścia w świat biznesu. Obecnie jest w trakcie zdobywania certyfikacji Coacha VCC oraz uprawnień Trenera Biznesu. Ukończyła liczne szkolenia m.in. Kurs Podstawowy Porozumienie Bez Przemocy organizowanego przez Akademię NVC. Jest osobą angażującą się w wiele inicjatyw, potrafi współpracować z ludźmi i sprawia jej to przyjemność. W ramach koła prowadzi szkolenia dla jego członków. Po za uczelnią pełni funkcje wiceprezesa w Aktywnym Studencie. Lubi cieszyć się życiem i spotykać się ze znajomymi. 

 

 

 

   W rzeczywistości należałoby tutaj wymienić więcej osób, ponieważ przy organizacji każdej większej inicjatywy dzielimy się na zespoły, których zadaniem jest dopilnowanie prawidłowego przebiegu danego aspektu np. promocja, logistyka etc. Zespoły te mają swoich koordynatorów, którzy czuwają nad pracą swojej sekcji. Grupy te są płynne, to znaczy, że każdy członek KNPZ może realizować się w różnych sekcjach w czasie przygotowań różnych inicjatyw.

 

Autor: Arkadiusz Czyżowski
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017, godz. 12:09 - Arkadiusz Czyżowski