Rada Programowa kierunku biotechnologia

 

Koordynator kierunku biotechnologia:

dr Radosław Mencfel

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, Prodziekan

dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL

dr hab. inż. Andrea Baier

dr Weronika Goraj

dr Paweł Patrzylas

 

Obsługa administracyjna - mgr Katarzyna Mącik, sekretarz ds. procesu kształcenia


Planowane terminy posiedzeń:

29 września 2021 r. godz. 10:00

 


Raport Samooceny - Biotechnologia 2020

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021, godz. 09:53 - Ewa Pajdowska