W skład Rady Samorządu Studentów Wydziału Matematyki Informatyki i Architektury krajobrazu wchodzą wszyscy starości.

Autor: Małgorzata Leszczuk
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2018, godz. 20:23 - Małgorzata Leszczuk