POLSKA AKADEMIA NAUK

KOMITET NAUK PEDAGOGICZNYCH

ul. Miodowa 21c

00-246 Warszawa

Adres Instytutu Pedagogiki:

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

INSTYTUT PEDAGOGIKI

Droga Męczenników Majdanka 70

20-325 Lublin

 

Adres do konrespondencji:

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

INSTYTUT PEDAGOGIKI

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

 Temat szkoły:

        Opowiem wam o swojej pasji:
       słowem, obrazem, dźwiękiem…

 PROGRAM - INFORMATOR

Termin: 15-20.09.2014 r.

Miejsce obrad:

Zespół Dworski Hotel Sarmata
ul. Zawichojska 2, 27-600 Sandomierz

 

 

Za stronę organizacyjną odpowiada Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

Sekretariat XVIII LSMP:

dr Katarzyna Braun: kbraun@kul.pl

dr Dorota Bis: dbis@kul.pl

ks. dr Marek Jeziorański: marekj@kul.pl

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2014, godz. 08:35 - Marek Jeziorański