IV Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II orazKoło Naukowe studentów Retoryki stosowanej

zapraszają studentów do zgłaszania się na:

2014-01-28 Czytaj dalej...