Przedstawiciele Studentów

W Radzie Wydziału 

 Nauk Społecznych

 


Katarzyna Dobrowolska

Karolina Gierczak

Damian Grad

Piotr Kotra

Michał Kucharski

Alicja Lewosińska

Michał Michalski

Kinga Osmulska

Alisa Ovechko

Magdalena Pawłowska

Beata Światłowska

Piotr Trociuk

Paweł Ukleja

Karolina Wach

Julia Wąs

Maria Zdanowicz

 

Autor: Agata Węglińska
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018, godz. 20:41 - Magdalena Pawłowska