Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN

 

 

 

 

Zespół LBPiA EPN

 

Kierownik Laboratorium

dr Waldemar Kazimierczak
adiunkt naukowy
e-mail: waldemar.kazimierczak@kul.pl
tel. +48 (81) 454 56 25, 26
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8576-4701

 

dr Ewa Sajnaga

asystent naukowy
e-mail: esajnaga@kul.pl
tel. +48 (81) 454 56 26
ORCID: 0000-0003-4179-1948
 
dr Marcin Skowronek
adiunkt naukowy
e-mail: marcin.skowronek@kul.pl
tel. +48 (81) 454 56 00
ORCID: 0000-0003-2069-0347
 
dr Magdalena Lis
asystent naukowy
e-mail: magdalena.lis@kul.pl
tel. +48 (81) 454 56 25
ORCID: 0000-0001-8566-2406
 
 

W Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN prowadzone są badania dotyczące biologicznych metod ograniczania liczebności szkodliwych gatunków bezkręgowców, a szczególnie zastosowania entomopatogenicznych nicieni w biokontroli oraz opracowania przemysłowych metod produkcji biopreparatów opartych na entomopatogenicznych nicieniach.

 

 

Entomopatogeniczne nicienie to bardzo interesująca grupa organizmów z uwagi na specyficzne cechy biologiczne. Posiadają w swoim rozwoju jedno wolnożyjące w glebie stadium - larwy inwazyjne, które wykształciły zdolność aktywnego poszukiwania w środowisku żywiciela. Zabijają owady szybko, w czasie około 48 godzin. Entomopatogeniczne nicienie są bezpieczne dla kręgowców, roślin i licznych bezkręgowców. Po introdukcji do środowiska larwy inwazyjne mogą utrzymywać się w nim przez dłuższy czas, bez konieczności ponawiania zabiegu.

 

Biopreparaty zawierające nicienie entomopatogenne są wykorzystywane do zwalczania szkodliwych owadów w krajach Unii Europejskiej, USA i Australii. Jednak należy podkreślić, że metody biologiczne powinny być dostosowane do konkretnych warunków ekologicznych i agrotechnicznych. Z tego też względu nie jest możliwe pełne wykorzystanie metod wypracowanych w innych krajach i w innych warunkach. Warto też zaznaczyć, ze bezpieczniejsze dla środowiska jest wykorzystywanie organizmów rodzimych, a nie pochodzących z odległych rejonów lub modyfikowanych genetycznie. W przypadku introdukcji istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zagrożenia ekologicznego.

 

 

Aparatura:

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesną aparaturę do identyfikacji nicieni (metodami morfologicznymi i morfometrycznymi, genetycznymi i molekularnymi), do badań biologii i ekologii EPN.

 

Mikroskopy:

 • mikroskopy optyczne badawcze: LEICA 5500B z kontrastem DIC oraz z kamerą cyfrową o wysokiej rozdzielczości DF500 i DFC 290 HD i oprogramowaniem do analizy obrazu, OLYMPUS IX70, BH2, BX50, z kamerą cyfrową Olympus i kontrastem interferencyjno-różnicowym;
 • mikroskopy steroskopowe: LEICA 205C, LEICA 125A, OLYMPUS SZX-10, ZEISS Stemi 11 i inne.

 

Aparatura do badań molekularnych:

 • aparat do pomiaru Real-Time PCR CFX96,
 • termocykler C 1000 Thermal Cycler With 48/48 Dual Fast Reaction Module-Gradient,
 • system do dokumentacji żeli GelDocXR PLUS system, PC 220 V,
 • aparat do elektroforezy Wide Mini-Sub Cell GT,
 • wirówki Eppendorff: MiniSpin Plus, Centrifuge 5804 R, Centrifuge 54 17 R,
 • Thermomixer 5355-Comfort,
 • komory laminarne ESCO PCR Vertical, Misonix VLF i POLON,
 • spektrofotometr Pico Drop,
 • homogenizator TissueLyser II.

 

Aparatura do izolacji, hodowli oraz badań biologii i ekologii EPN:

 • bioreaktory NewBrunswick 415 i prototypowy do testów,
 • inkubatory o różnej pojemności roboczej, programowane i sterowane cyfrowo, marki Memmert,
 • komora inkubacyjna Memmert,
 • kriozamrażarki (New Brunswick Scientific),
 • zamrażarki TYP ZLN 180,
 • chłodnia do przechowywania szczepów patogenów,
 • pokój termostatowany,
 • pomieszczenie do hodowli owadów testowych.

 

Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN posiada wydzieloną i zabezpieczoną działkę do prowadzenia badań efektywności opracowanych biopreparatów w warunkach półnaturalnych.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona