Kierownik Sekcji:

Zofia Polak

 

 e-mail: zofia.polak@kul.pl

tel. 81/ 445 40 73

 

 

Pracownicy Sekcji:

GG, pok. 142

 

 

mgr Ewa Kieliszek

e-mail: ewakieliszek@kul.pl

tel. 81/ 445 40 06

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Filozofii;

- Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu;

- Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 

 

mgr Małgorzata Piotrowska

e-mail: piotrowska@kul.pl

tel. 81/ 445 40 07

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Nauk Społecznych;

- Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli;

- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

 

Wanda Rumińska

e-mail: wanda.ruminska@kul.pl

tel. 81/ 445 40 06

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Nauk Humanistycznych;

- Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku;

- Szkoła Języka i Kultury Polskiej;

- Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną;

- Ośrodek Badań na Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL;

- Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida;

- Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce.

 

 

mgr Aleksandra Szymanik

e-mail: aleksandra.szymanik@kul.pl

tel. 81/ 445 40 07

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji;

- Wydział Teologii;

- Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych (ABMK).

 

 

 

 

 

 

Autor: Katarzyna Witek
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2019, godz. 13:52 - Katarzyna Kulczycka