EGZAMIN Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO - część ustna

Część ustna egzaminu z j. francuskiego odbędzie się w następujących salach:

23.03.2015 - 8.30-15.30 s. GG-411; 15.30-17.30 s. GG-345;

24.03.2015 - 14.00-16.30 s. GG-411;

25.03.2015 - 8.30-13.30 s. GG-345;

26.03.2015 - 9.00-13.30 s. GG-411; 16.00-17.30 s. GG-345;

27.03.2015 - 9.00-17.30 s. GG-411.

 

2015-03-17

EGZAMIN Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO część pisemna - harmonogram

DFP Tourisme & Hôtellerie B1

część I

rozumienie ze słuchu (épreuve 1 i 2)

9.00-9.45

(45 min.)

21.03.2015

(sobota)

s. GG-350

 

przerwa 10 min.

część II

rozumienie tekstów pisanych (épreuve 1 i 2)

9.55-10.55

(60 min.)

przerwa 10 min.

część III

wypowiedź pisemna (épreuve 1 i 2)

11.05-12.05

(60 min.)

 

 

DFP AFFAIRES

B1

s. GG-412

DFP AFFAIRES B2

s. GG-243

21.03.2015

(sobota)

część I

rozumienie ze słuchu

(épreuve 1 i 2)

9.00-9.45

(45 min.)

 9.00-9.45

(45 min.)

przerwa 10 min.

część II

rozumienie tekstów pisanych

(épreuve 1 i 2)

9.55-11.35

(1 godz. 30 min.)

9.55-11.10

(1 godz. 15 min.)

przerwa 10 min.

część III

terminologia specjalistyczna i wypowiedź pisemna

-

 11.20-12.20

(60 min.)

 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronie Centrum Egzaminacyjnego Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Centre d’Examens de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris - CCIP) - tutaj: DFP Tourisme & Hôtellerie B1, DFP AFFAIRES B1 i DFP AFFAIRES B2.

 

UWAGA! Część ustna egzaminu DFP AFFAIRES B2 dla osób spoza KUL w dn. 21.03. br. odbędzie się w s. GG-345 (sekretariat IFS).

2015-03-16

Biuro projektu - czas pracy w dn. 13.03. br

Informujemy, że w dniu 13.03.2015 biuro projektu będzie czynne dla interesantów w godz. 11.00-18.00.

2015-03-12

EGZAMIN Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W BIZNESIE (poziom B1, B2) - harmonogram

2

 

UWAGA! Podane grafiki mogą ulec nieznacznie zmianie. Prosimy o wcześniejsze przybycie na egzamin - 15 min. przed rozpoczęciem części pisemnej, okazanie dokumentu tożsamości. Podczas części pisemnej mogą mieć Państwo butelkę wody, długopis. Płaszcze, kurtki prosimy zostawić w szatni, przy wejściu do budynku CJPII.

 

JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE - poziom B1

 

CZĘŚĆ PISEMNA poziom B1

14.03.2015

(sobota)

s. CJPII-623

I część

czytanie

9.00-9.45

(45 min.)

II część

pisanie

9.55-10.45

(50 min.)

III część

leksyka, gramatyka

10.55-11.45

(50 min.)

przerwa 35 min.

IV część

słuchanie

12.20-12.55

(35 min.)

CZĘŚĆ USTNA

13.30-16.05

s. GG-243

 

CJPII - Collegium Jana Pawła II

 

JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE - poziom B2

 

CZĘŚĆ PISEMNA poziom B2

14.03.2015

(sobota)

s. CJPII-623

I część

czytanie

9.00-10.00

(60 min.)

II część

pisanie

10.10-11.10

(60 min.)

III część

leksyka, gramatyka

11.20-12.20

(60 min.)

IV część

słuchanie

8.30-9.05

(35 min.)

15.03.2015

(niedziela)

s. GG-243

CZĘŚĆ USTNA 9.20-16.55

15.03.2015

(niedziela)

s. GG-243

 

Uprzejmie prosimy o zapisywanie się na część ustną ww. egzaminu wg zamieszczonych plików. Dogodne dla Państwa godziny egzaminu prosimy zgłaszać emailowo (kgorgol@kul.pl) lub osobiście w biurze projektu.

 

poziom B1

poziom B2

2015-03-10

KONSULTACJE - Język rosyjski w biznesie (ST FS KUL i innych kierunków)

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu, zapraszamy chętnych ST FS KUL i innych kierunków na dodatkowe konsultacje "przedegzaminacyjne" w najbliższą środę (11.03.2015 r.) o godz. 19.00. w sali CN-007 (Katedra Języków Słowiańskich).

Prosimy o zgłaszanie obecności na adres: kgorgol@kul.pl do 11.03.2015 r. do godz. 16.00.

2015-03-10

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO

Egzamin ustny z Języka włoskiego (wszystkie poziomy) w dn. 16-17.03.2015 r. odbywają się w sali GG-411 (GG - Gmach Główny KUL).

2015-03-09

EGZAMIN PISEMNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO - harmonogram

CZĘŚĆ PISEMNA CELI 3 CELI 4

część I

rozumienie tekstów mówionych

9.30-9.55

(25 min.)

s. CN-106

9.30-9.55

(25 min.)

s. GG-350

przerwa 10 min  

część II

rozumienie tekstów pisanych (parte A)

tworzenie teksów pisanych (parte B)

10.05-12.20

(2 godz. 15 min.)

s. GG-243

10.05-12.50

(2 godz. 45 min.)

s. GG-243

przerwa 10 min  

część III

kompetencje językowe (parte C)

12.30-13.15

(45 min.)

s. GG-243

13.00-14.15

(1 godz. 15 min.)

s. GG-243

2015-03-05

Egzamin próbny dla ST FS KUL i innych kierunków (j. rosyjski w biznesie)

Zapraszamy chętnych studentów KUL (FS i inne kierunki) na egzamin próbny z Języka rosyjskiego w biznesie (poziom B2). Egzamin ten, składający się z części: czytanie, słuchanie, gramatyka i leksyka, odbędzie się w najbliższy piątek (06.03.2015) w godz. 14.00-18.00 w sali CN-004. Proszę o emailowe potwierdzenie uczestnictwa do dnia 5 marca br. do godz. 12.30 (kgorgol@kul.pl).

 

Wyniku egzaminu będą dostępne w biurze projektu - 11.03.2015 r., po godz. 13.00.

2015-03-03

Harmonogramy części ustnej egzaminu z języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego

Uprzejmie prosimy o zapisywanie się na część ustną egzaminów z j. francuskiego, j. hiszpańskiego, j. włoskiego wg zamieszczonych plików. Dogodny dla Państwa termin egzaminu prosimy zgłaszać emailowo (neofilologie@kul.pl) lub osobiście w biurze projektu.

 

J. francuski (wszystkie grupy, poziomy)

J. hiszpański (wszystkie grupy)

J. włoski (wszystkie grupy, poziomy)

 

Harmonogramy z j. rosyjskiego będą podane w późniejszym terminie.

2015-02-20

Język rosyjski w biznesie

Informujemy, iż w dn. 6-18 lutego br. kursy z Języka rosyjskiego w biznesie (wszystkie grupy, poziomy) zostaną poprowadzone przez przedstawicieli partnera zagranicznego (Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie), panie: mgr Natalia Markina i mgr Irina Szurupowa.

Harmonogramy zajęć zamieszczone w poprzednich aktualnościach zostały uzupełnione (obsada zajęć).

Od lewej: mgr Irina Szurupowa, mgr Natalia Markina, dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak, dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst (Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL)
2015-02-05

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2015, godz. 10:23