Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Team Europe" przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na webinarium pt. Jaka polityka i jakie sąsiedztwo Unii Europejskiej?, 17 czerwca 2021 roku, godz. 10.00-11.30.

W czasie webinarium podjęte zostaną tematy związane z:
- sytuacją państw wschodniego sąsiedztwa UE powstałych 30 lat temu po rozpadzie Związku Radzieckiego
- sytuacją państw Bałkanów Zachodnich powstałych w wyniku rozpadu Jugosławii 30 lat temu
- kształtem polityki wschodniej UE w dobie pandemii COVID-19
- zmianami zachodzącymi w otoczeniu państw wschodniego i południowego sąsiedztwa UE
- wpływem aktorów trzecich (Rosja, Turcja, Chiny itd.) na sytuację państw sąsiedztwa UE

Prelegenci:
Moderacja: prof. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski/Instytut Europy Środkowej /ekspert Team Europe Komisji Europejskiej
Doc dr Artur Adamczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. Kamil Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski – wprowadzenie
Prof. Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych/Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Prof. Agata Włodkowska-Bagan, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Prof. Agata Domachowska, Instytut Europy Środkowej/Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Konrad Pawłowski, Instytut Europy Środkowej/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Rejestracja na webinarium pod następującym linkiem:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IOOAAsCHSlKvkVcq0w12qw

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021, godz. 14:03 - Maria Mazurek-Olszowa