Komisja Świadectwo Miłosierdzia III Synodu Archidiecezji Lubelskiej oraz Instytut Nauk Socjologicznych KUL serdecznie zapraszają na spotkanie na temat charytatywnego potencjału parafii z terenu archidiecezji. Spotkanie odbędzie się w piątek 17 grudnia 2021 o godz. 17.00 w Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej, w sali konferencyjnej (I piętro).

Będzie to krótka prezentacja raportu z badań socjologicznych, które są przedmiotem książki autorstwa dr hab. Jadwigi Plewko oraz dr Małgorzaty SzyszkiParafia jako źródło wsparcia społecznego. Zasoby i potrzeby parafii Lubelszczyzny”, Wyd. KUL, Lublin 2021.

Publikacja powstała w bezpośrednim związku z Synodem Archidiecezji Lubelskiej. Wyniki badań mają przysłużyć się pracy Komisji Świadectwo Miłosierdzia (m. in. rozeznanie sytuacji związanej z dziełami charytatywnymi podejmowanymi przy parafiach), ale także działaniom Parafialnych Zespołów Caritas oraz innych grup charytatywnych przy parafiach.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2021, godz. 11:59 - Maria Mazurek-Olszowa