SPOTKANIA KOŁA

SEMESTR LETNI 2018/19

ŚRODY, godzina 17:00, s. 905

 

Kontakt:

Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej „KUL Gospodarze”:

Konstantynów 1H, 20-708 Lublin

 

Prezes Koła: Manuela Kiszka, manuelakiszka1997@gmail.com

Opiekun Koła: dr inż. Jan Kamiński, jan.t.kaminski@gmail.com

 

Działalność Koła została zainicjowana przez studentów Gospodarki Przestrzennej KUL w 2012 r., natomiast formalne zatwierdzenie organizacji nastąpiło w 2013 r. Do Koła należą osoby nastawione na poszerzanie i wymianę wiedzy w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania i ochrony środowiska oraz w innych dziedzinach związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną.

 

Działalność koła to przede wszystkim:

- organizacja wydarzeń związanych z tematyką koła, spotkań, prelekcji, warsztatów,

- udział w oficjalnych procedurach dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych, konsultacjach społecznych, debatach publicznych, składanie wniosków i uwag do planów miejscowych,

- udział w konferencjach naukowych, debatach, spotkaniach,

- organizacja wyjazdów naukowych w celu poznania ważnych założeń przestrzennych ale także poznawanie zespołów urbanistycznych Lublina,

- udział w życiu uniwersytetu: Lubelski Festiwal Nauki, Kulturalia, opłatek wydziałowy i in.

- współpraca z instytucjami przy realizacji różnorodnych wydarzeń, akcji, n.p. w ramach Efemerycznej Architektury Krajobrazu (współpraca z Urzędem Miasta Lublin), akcji „Zobaczmy Sowińskiego” (z Radą Dzielnicy Wieniawa) i in.

- udział w Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, nieformalnym sojuszu osób i organizacji zajmujących się jakością przestrzeni.

Koło współpracuje ściśle z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL, innymi kołami naukowymi w Instytucie oraz z instytucjami zewnętrznymi.

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

 
...
 

W roku akademickim 2018/19 zrealizowaliśmy:

 
- wyjazd do Kopenhagi i spotkanie z Profesorem Janem Gehlem, maj 2019
- projekcja filmu z wizyty Jana Gehla w Lublinie w 2014, marzec 2019
- ukończenie malowania filarów w budynku WMIAK, kwiecień 2019
- wizyta studyjna w EC Wrotków, maj 2019
- wyjazd naukowy do Wrocławia, maj 2019
 

Projekcja filmu z wizyty Jana Gehla w Lublinie w 2014

 

 

 

 

 

W roku akademickim 2017/18 zrealizowaliśmy:

- wyjazd naukowy do Lwowa, grudzień 2017

- złożenie projektu do programu "Zabawy miastem" Warszatów Kultury w Lublinie przez kolektyw "The Taxus" (https://www.facebook.com/The-Taxus-1566451110058994/)

- organizacja wyjazdu naukowego "Inspiracja" do Warszawy - marzec 2018

- organizacja zagranicznego wyjazdu naukowego do Kijowa

- udział w projekcie Smellscapes of Lublin (https://www.facebook.com/lublinsmellscapes/)

- udział w procedurach planistycznych m. Lublin: dyskusjach publicznych, prezentacjach projektów nowych inwestycji, konsultacjach

- udział w konferencji Foresight Lublin 2050

- wyjazd naukowy na Garden EXPO 2018, Jasionka - Rzeszów, marzec 2018

- Udział członków koła w wydarzeniu „Weekend z Florystyką 2018"

- Wykonanie projektu i pozyskanie środków na nową kolorystkę filarów budynku WMIAK KUL

- Udział w wydarzeniu „Jesion Profesora Janusza Janeckiego 2018” w Siedliszczu k. Dubienki

- Udział członków koła w wydarzeniu „Noc Kultury 2018”

 

Kijów 2018

W dniach 19-22 kwietnia 2018 zorganizowaliśmy wyjazd naukowy do Kijowa.

W programie znalazły się m.in. centrum miasta wraz z Majdanem Niezależności, historyczne Sobory, nabrzeża Dniepru, Ławra Peczerska, Uspienski Zjazd, Złote Wrota, dzielnica Padół i wiele innych miejsc, zaułków, skwerów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 2018

W dniu 19 marca 2018 (poniedziałek) w ramach Koła Naukowego "KUL
Gospodarze" zorganizowaliśmy wyjazd do Warszawy pod hasłem
"Inspiracje". W ramach wyjazdu: Spotkaliśmy się z Panem Janem Jakielem
z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, który oprowadził nas po
najnowszych inwestycjach, zmieniających warszawskie ulice na bardziej
przyjazne dla pieszych, rowerzystów i komunikacji publicznej oraz
wprowadzające więcej zieleni do centrum miasta (ulica Świętokrzyska,
Plac Grzybowski, Plac Powstańców Warszawskich, Plac Pięciu Rogów).
Odwiedziliśmy także pracownię MAU Mycielski Architecture & Urbanism,
gdzie Pan Maciej Mycielski i Pani Dominika Grylak zapoznali nas z
procesem projektowania i konsultowania społecznego projektu odnowy
Placu Powstańców Warszawy, projekt ten obejmuje zarówno obszar placu
jak i otaczającą urbanistykę. Na otwartych w ubiegłym roku bulwarach
nadwiślańskich spotkaliśmy się z Panią Anną Rybką, która nadzorowała
realizację tej inwestycji. Ostatnim punktem była "Niewidzialna
wystawa", doświadczenie, które powinien odbyć każdy projektant
przestrzeni. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i gościnne
przyjęcie w Warszawie!

 

 

Wyjazd - Inspiracja - do Warszawy - 19 marca 2018

 

Lwów - grudzień 2017

W grudniu 2017 zorganizowaliśmy wyjazd naukowy do Lwowa

 

Wyjazd naukowy do Lwowa - grudzień 2017 - Stare Miasto

 

Wyjazd naukowy do Lwowa - grudzień 2017 - spotkanie w siedzibie Regionalnego Parku Krajobrazowego "Znesinnia"

 

Wyjazd naukowy do Lwowa - grudzień 2017

 

Wyjazd naukowy do Lwowa - grudzień 2017

 

W roku akademickim 2016/17 realizowaliśmy następujące inicjatywy:

- promocja pomysłu nowego łącznika pieszo-rowerowego "Nad Czechówką i przez Bystrzycę", spotkania z Radami Dzielnic, złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. (https://www.facebook.com/nadiprzez/)

- realizacja we współpracy z TVP Lublin programu "Nauka" dotyczącego gospodarki przestrzennej i rewitalizacji, kwiecień 2017 (http://lublin.tvp.pl/29904073/11-kwietnia-2017)

- udział w procesie "Modelowej Rewitalizacji Lublina", praca w terenie, wykonywanie badań, udział w spotkaniach

(https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/modelowa-rewitalizacja-lublina/)

- udział w realizacji oprawy Narodowego Kongresu Nauki na KUL, kwiecień 2017

- organizacja warsztatów samokształceniowych z GIS dla studentów KUL

- udział w realizacji wystawy p. Haliny Truszczyńskiej w siedzibie WMIAK

- wyjazd naukowy do Budapesztu i Tokaju, kwiecień 2017

- udział w dyskusjach publicznych w ramach wyłożeń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego m. Lublin

- przygotowanie uwag do projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego m. Lublin: Podzamcze, Wielki Staw Królewski

(http://www.parki.lublin.pl/files/uwagi_MPZP_2.pdf)

- udział w organizacji opłatka wydziałowego

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Budapeszt - amfiteatr rzymski

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Budapeszt - Stara Buda

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Budapeszt - widok od strony Dunaju

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Tokaj

 

W roku akademickim 2015/16 zrealizowaliśmy:

- promocja pomysłu nowego łącznika pieszo-rowerowego "Nad Czechówką i przez Bystrzycę" (https://www.facebook.com/nadiprzez/), złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

- realizacja filmu promującego nowy łącznik pieszo-rowerowy "Nad Czechówką i przez Bystrzycę"

(https://www.youtube.com/watch?v=T2UKlGkRLSo)

- wyjazd naukowy do Wilna (jesień 2015)

- wyjazd naukowy w Bieszczady oraz do Kalwarii Pacławskiej, Przemyśla i Arboretum w Bolestraszycach (wiosna 2016)

- opracowanie projektu rozstawienia ławek oraz schematu funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania kampusu KUL na Konstantynowie, w tym otoczenia budynku wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu; opracowanie było załącznikiem do konkursu dla studentów KUL, na projekt otoczenia budynku WMiAK

- czynny udział w konsultacjach społecznych i procedurach planistycznych realizowanych przez Urząd Miasta Lublin, zwłaszcza dotyczących zagospodarowania doliny Bystrzycy, rewitalizacji Podzamcza oraz projektu Miasto dla Ludzi (www.miastodlaludzi.ulublin.eu)

 

Kadr z filmu "Nad Czechówką i przez Bystrzycę"

 

W roku akademickim 2014/15 zrealizowaliśmy:

- projekt skweru Ks. Antoniego Zawistowskiego przy ul. zamojskiej w Lublinie - na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin

 

Wybrany arkusz projektu skweru Ks. Antoniego Zawistowskiego w Lublinie

 

 

Pierwsze, jeszcze nieoficjalne, zebranie Koła Naukowego, wiosna 2012 r.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2019, godz. 22:04 - Jan Kamiński