mgr Iwona Pietrzak - kierownik Działu; tel. 81/445- 33-79; CTW-09

 

mgr Beata Cybulak - starszy specjalista; tel. 81/ 445-32-41; CTW-19

koordynator projektów:

- "Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji" (NAWA - KATAMARAN),

- "Invisible heritage" (PL-BY-UA 2014-2020),

- "Program umiędzynarodowienia badań naukowych KUL" (PO WER),

- koordynacja grantów wewnętrznych

 

Przygotowanie wniosków projektowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacja wniosków projektowych i obsługa partnerów projektu w j.angielskim, monitoring naboru wniosków, m.in.: NAWA, PO WER, PL-BY-UA, IVF, EOG, NATO, NCN (projekty międzynarodowe)

 

dr Urszula Czyżewska - specjalista; tel. 81/ 445-41-75; CTW-10

- opiekun uczelniany projektu: "Mistrzowie dydaktyki",

- specjalista ds. finansowych projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”,

- specjalista ds. finansowo-administracyjnych projektów: More Opportunities for Every Child: early detection of child difficulties in kindergarten (MOEC), Death Education for Palliative Psychology (DE4PP) - Erasmus+,

- specjalista ds. finansowo-administracyjnych projektu "Skalowanie przestrzenne u dzieci i dorosłych: Rola modalności percepcyjnej, doświadczenia wizualnego i stylu poznawczego (NCN ALPHORN),

- kierownik projektu/specjalista ds. obsługi wymian międzynarodowych: PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (II edycja) (NAWA, PROM)

- specjalista ds. finansowo-administracyjnych projektu "EU Student Card Extension and Adoption”

- specjalista ds. finansowo-administracyjnych projektu "Cued Speech Europa"

 

Przygotowanie wniosków projektowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacja wniosków projektowych i obsługa partnerów projektu w j. angielskim, monitoring naboru wniosków, m.in.: H2020, Erasmus+, NCN (projekty międzynarodowe), NAWA, PO WER, Norway Grants, IVF

 

dr Kamil Dębiński - specjalista; tel. 81/445-41-75; CTW-10

- kierownik projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”,

- asystent projektu/specjalista ds. obsługi wymian międzynarodowych: PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (II edycja) (NAWA, PROM),

- obsługa finansowa projektu "Invisible heritage"

 

Przygotowanie wniosków projektowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacja wniosków projektowych i obsługa partnerów projektu w j. angielskim, j. ukraińskim, monitoring naboru wniosków, m.in.: H2020, NAWA, PO WER, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, PL-BY-UA, NATO, NCN (projekty międzynarodowe)

 

mgr Bogumiła Pazur - samodzielny referent; tel. 81/445-32-41; CTW-19

- obsługa projektu "Promocja studiów anglojęzycznych w KUL na świecie" (NAWA, Promocja Zagraniczna),

- obsługa finansowa projektu "Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji" (NAWA - KATAMARAN),

- obsługa finansowa projektu "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne"

 

Przygotowanie wniosków projektowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacja wniosków projektowych i obsługa partnerów projektu, monitoring naboru wniosków, m.in.: NAWA, PO WER, IVF, NCN (projekty międzynarodowe)

 

 

Pracownicy udzielają informacji w godzinach 08:00 - 15:00, od poniedziałku do piątku.

 

Zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub za pośrednictwem Teams:

Iwona Pietrzak: iwona.pietrzak@kul.pl

Beata Cybulak: bglazew@kul.pl

Urszula Czyżewska: uczyzewska@kul.pl

Bogumiła Pazur: mipazur@kul.lublin.pl

Kamil Dębiński: kamil.debinski@kul.lublin.pl

 

 

 

 

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2021, godz. 14:37 - Iwona Pietrzak