Aktualne nabory wniosków

Informacja o trwających naborach na projekty międzynarodowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi naborami, tabela do pobrania znajduje się pod linkiem Aktualne nabory 

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z pracownikami Działu Projektów Międzynarodowych.

2020-08-24

Informacja o trwających naborach na projekty międzynarodowe w ramach Programów NAWA (nabory do maja 2019)

Szanowni Państwo,
Informujemy o trwających naborach w ramach Programów NAWA oraz zapraszamy do kontaktu z Działem Projektów Międzynarodowych KUL w celu opracowania wniosków o dofinansowanie.

W ostatnim czasie ogłoszono następujące nabory wniosków n a projekty międzynarodowe w ramach Programów NAWA:

 

 1. Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Nabór wniosków trwa do 30 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Budżet jednego projektu może wynosić maksymalnie 2 000 000,00 zł.

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

 

 1. Promocja zagraniczna

Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w budowaniu ich marki międzynarodowej oraz promocji za granicą.

Nabór wniosków trwa do 16 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Budżet jednego Projektu może wynosić maksymalnie 100 000 zł, a w przypadku projektów partnerskich – w zależności od liczby Partnerów – może wynosić maksymalnie 300 000 zł.

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

 

 1. KATAMARAN – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

Celem głównym Programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu.

W ramach Programu możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego jednej z poniższych ścieżek: ·

 • ścieżka A – Tworzenie programów międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia i uruchomienie rekrutacji na studia;
 • ścieżka B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach istniejących międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia.

Nabór wniosków trwa do 30 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski, z zastrzeżeniem, że jeden wniosek może dotyczyć tylko jednej ścieżki (tzn. nie można łączyć obu ścieżek w jednym wniosku).

Budżet jednego Projektu może wynosić:

 • w ramach ścieżki A – Tworzenie programów międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia i uruchomienie rekrutacji na studia – maksymalnie: 700 000,00 zł;
 • w ramach ścieżki B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach istniejących międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia – maksymalnie: 1 000 000,00 zł.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

 

UWAGA! W związku z ograniczeniem liczby możliwych do złożenia przez uczelnię wniosków ustala się następującą procedurę:

Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o wypełnienie i dostarczenie do dnia 29.03.2019 r. do Działu Projektów Międzynarodowych, p. CTW-9 lub mailem na adres projects@kul.pl załączonej fiszki.

Decyduje data i godzina wpływu fiszki.

 

Ostateczną decyzję w sprawie złożenia wniosku podejmuje dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL - Prorektor ds. Nauki i Kształcenia.

 

Dodatkowych informacji na temat naborów udziela p. Beata Cybulak, CTW-15, email: bglazew@kul.pl, tel. 81 454 687.

 

2019-03-19

Dyżur ekspercki nt. Programu Horyzont 2020 dla pracowników KUL

Dział Projektów Międzynarodowych KUL oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie serdecznie zapraszają na Dyżur ekspercki nt. konkursów na projekty badawcze w ramach Programu HORYZONT 2020, który odbędzie się 11 marca (poniedziałek) w godz. 12:00-14:30 w sali CTW-56 Centrum Transferu Wiedzy KUL. Dyżur będą pełnić eksperci Regionalnego Punktu Kontaktowego.

 

Celem spotkania są indywidualne konsultacje w sprawie możliwości dofinansowania z Programów Ramowych Unii Europejskiej, w szczególności Programu Horyzont 2020.

 

Spotkanie będzie okazją do omówienia możliwości pozyskania wsparcia na Państwa pomysły badawcze oraz stypendia wyjazdowe. Eksperci będą udzielać informacji na temat obecnych i planowanych naborów, a także praktycznych aspektów tworzenia konsorcjum, przygotowania i realizacji międzynarodowych projektów badawczych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt do dnia 6 marca br. z Działem Projektów Międzynarodowych KUL na adres gwenarski@kul.pl lub pod numerem tel. 32-41, w celu ustalenia dokładnej godziny i tematyki indywidualnego spotkania.

2019-02-27

Dzień Informacyjny nt. Programu Horyzont 2020 dla nauk społecznych i humanistycznych

Dział Projektów Międzynarodowych KUL oraz  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie serdecznie zapraszają naukowców prowadzących badania z zakresu nauk społecznych i humanistycznych na szkolenie/Dzień Informacyjny dot. konkursów na projekty badawcze w ramach Programu HORYZONT 2020, które odbędzie 21 stycznia (poniedziałek) w godz. 11:30-15:00 w sali C-618 (6 piętro). Spotkanie odbędzie się pod hasłem: Rola nauk społecznych i humanistycznych w innowacyjnej Europie.

 

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną informacje na temat aktualnie otwartych i przyszłych konkursów o dofinansowanie projektów badawczo-innowacyjnych w obszarze badań społecznych oraz omówione będą inne możliwości udziału w programie Horyzont 2020. Przedstawione też zostaną wskazówki dla osób, które chciałyby zostać ekspertami KE i oceniać wnioski złożone do Programu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin: www.rpklublin.pl w zakładce „SZKOLENIA”. Prosimy rejestrować się tylko w przypadku niezawodnego przybycia i apelujemy o nieblokowanie miejsc, których liczba jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 stycznia 2019 r.

 

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Projektów Międzynarodowych:

 1. Grzegorz Wenarski, e-mail: gwenarski@kul.pl, tel.: 81/445-32-41

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej:

 1. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118
 2. Michał Marszałowicz, e-mail: m.marszalowicz@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118
2019-01-18

Projekty międzynarodowe – aktualne nabory wniosków w ramach NCN

JPI AMR 2019 – otwarcie kolejnego naboru wniosków w międzynarodowym konkursie z zakresu oporności na antybiotyki

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) poświęconego oporności na antybiotyki.

Więcej: link

 

Drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) ogłaszają drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. W drugiej edycji wybranych zostanie do czterech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej: link

 

CHIST-ERA

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA, obejmującego następujące zakresy tematyczne:

 • Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
 • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN).

Więcej: link

2018-12-13 Czytaj dalej...

Nowy konkurs NCN: NORFACE Governance

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) jest siecią typu ERA-NET wspierającą badania w obszarze nauk społecznych poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych oraz organizowanie seminariów i konferencji.

 

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych pt. Democratic governance in a turbulent age. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie. Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal.

 

2018-12-05 Czytaj dalej...

PROGRAM KONFERENCJI „Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych – aktualne problemy, wyzwania i perspektywy”

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (CTW 114)

Termin: 26 października 2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (do pobrania)

PROGRAM (do pobrania)

 

2018-10-17 Czytaj dalej...

Spotkanie „Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej” w Lublinie

Data spotkania: 24 października 2018 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (CTW-113)

Uczestnicy: przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych

 

 

PROGRAM (DO POBRANIA)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DO POBRANIA)

 

2018-10-15 Czytaj dalej...

Dzień informacyjny „Prestiżowe granty i stypendia dla naukowców na każdym szczeblu kariery”

Data spotkania: 23 października 2018 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (CTW-113)

Uczestnicy: przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych, studenci

 

ZAPROSZENIE RKP PB UE

PROGRAM (DO POBRANIA)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DO POBRANIA)

2018-10-15 Czytaj dalej...

Nowe nabory wniosków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN)

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych KUL do przygotowania wniosków projektowych w konkursach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung – DPWS): (1) konkurs główny, (2) konkurs uproszczony oraz (3) konkurs specjalny.

 

2018-10-05 Czytaj dalej...