Nabór wniosków w konkursach DPWS i IVF

1 lutego br. upływa termin składania wniosków w uproszczonym konkursie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung – DPWS) oraz konkursach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund – IVF): Visegrad Grants, Visegrad+ Grants i Strategic Grants.

 

logo_dpws_cmyk_300dpilogo_ivf

2018-01-09 Czytaj dalej...

Informacja organizacyjna

Uprzejmie informujmy, iż biuro SPM będzie nieczynne dla interesantów od 27 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.

2017-12-28

Informacja organizacyjna - czas pracy biura SPM w dn. 28.11.2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 28.11.2017 r. biuro SPM będzie nieczynne dla interesantów. W sprawach pilnych, prosimy o kontakt z pracownikami Sekcji ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii (budynek CTW, p.6).

2017-11-27

Trzeci nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa otwarty

Do 25 stycznia 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków programu Interreg Europa Środkowa.

Znalezione obrazy dla zapytania Interreg Europa Środkowa

Międzynarodowe konsorcja projektowe zainteresowane współpracą w zakresie:

1) Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności,

2) Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych,

3) Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego, zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu.


Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym i warunkach trzeciego naboru zawarte są w ogłoszeniu o naborze.

 

Zachęcamy do zapoznania się z:

opisem zakresu tematycznego 3. naboru projektów Interreg Europa Środkowa (w języku polskim)

pakietem aplikacyjnym (w którym znajduje się podręcznik wnioskodawcy). 

2017-11-15

Nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Szef Kancelarii Senatu działając na podstawie uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.:

 • dla ofert z kierunku 3 (Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania) – upływa w dniu 20 listopada 2017 r.,
 • dla ofert z kierunku 1 (Edukacja) i 5 (Infrastruktura polonijna) – upływa w dniu 27 listopada 2017 r.,
 • dla ofert z kierunku 2 (Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego) – upływa w dniu 30 listopada 2017 r.

KUL może występować tylko jako partner projektu.

Szczegółowe informacje, uchwały, załączniki do oferty:

 

2017-11-15

Konkursy EqUIP i BiodivERsA

EqUIP

 

NCN wraz z EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. Sieć EqUIP szczególnie zachęca do składania wniosków interdyscyplinarnych.

equip

 

W skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) oraz co najmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Projekty mogą trwać maks.36 miesięcy.

 

Jeden projekt musi angażować min. 3 partnerów z 3 krajów biorących udział w konkursie, OBOWIĄZKOWO w każdym projekcie partner z Indii. Kraje uczestniczące w konkursie: Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 16.00.

 

Więcej informacji o konkursie:

 

BiodivERsA

BiodivERsA to sieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie  środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodnością. Sieć realizuje ten cel poprzez organizowanie konkursów na międzynarodowe projekty badawcze.

biodiversa

NCN wraz z konsorcjum BiodivERsA oraz siecią Belmont Forum zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”.

Konkurs obejmuje następujące tematy: 1) Development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance to multiple types of decisions; 2) Consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios.

 

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, tj.: Argentyna, Austria, Belgia (Walonia), Brazylia (Sao Paulo), Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wybrzeże Kości Słoniowej.

 

Rejestracja wniosku do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków, tzw. full proposals, upływa 9 marca 2018 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

 

Więcej informacji o konkursie:

 

2017-11-15

Erasmus+. Terminy składania wniosków w 2018 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z harmonogramem naborów wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2017 r.:

 

Akcja 2:

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 1 lutego 2018 r., 26 kwietnia 2018 r., 4 października 2018 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 21 marca 2018 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2018 r.
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2018 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 8 lutego 2018 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2018 r.

 

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2018 r.

 

Więcej informacji:www

2017-11-15

CHIST-ERA

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA, obejmującego następujące zakresy tematyczne:

 • Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
 • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

 

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. W marcu 2018 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.che

Kraje biorące udział w konkursie: Austria*, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Kanada (prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania*, Włochy.

*tylko w obrębie pierwszego tematu konkursu (ORMR)

 

Źródło: ncn.gov.pl

 

Więcej:

CHIST-ERA www

Narodowe Centrum Nauki www

2017-11-15

DPWS: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - nabory wniosków

 Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki – oferuje wsparcie przedsięwzięć naukowych realizowanych w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Oprócz projektów badawczych Fundacja dotuje także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów. Cztery priorytety tematyczne: transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości, wielojęzyczność.

UWAGA: zmiana terminu składania wniosków. Oto przewidywane terminy następnych konkursów (mogą jeszcze ulec zmianie):

15 stycznia 2018: termin składania wniosków w uproszczonym konkursie

1 kwietnia 2018: termin składania wniosków w głównym konkursie

początek maja 2018: ogłoszenie decyzji w uproszczonym konkursie

15 maja 2018: termin składania wniosków w uproszczonym konkursie

początek października 2018: ogłoszenie decyzji w głównym oraz w uproszczonym konkursie

 

logo_dpws_cmyk_300dpi_1

Więcej: www

2017-09-20

Projekt "Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie"

ks_rp"Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie" jest projektem realizowanym w ramach zlecenia zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. (Kancelaria Senatu RP).

 

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju KUL, partnerem krajowym projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II a zagranicznym - Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego (Londyn, Wielka Brytania).

 

Celem projektu jest: digitalizacja zbiorów poprzez profesjonalne zabezpieczenie i modyfikacja stanu zachowania części materiałów archiwalnych przechowywanych w Instytucie Sikorskiego obejmujących przede wszystkim tym najstarsze mapy z XVIII i XIX w. oraz mapy i plany z kampanii wrześniowej 1939 r. (w tym wielkoformatowe, które ze względu na swoje rozmiary są szczególnie narażone na zniszczenie); przygotowanie zeskanowanych i zdigitalizowanych zbiorów kartograficznych w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Instytutu Sikorskiego.

 

Głównym wykonawcą zadań projektowych jest kierownik projektu - dr Edyta Chomentowska (Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL), która będzie przez miesiąc wspomagać Instytut w digitalizacji ich zbiorów.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania (do pobrania).

 

Więcej [+]

2017-09-18