Nabory wniosków w ramach PO WER z komponentem ponadnarodowym!

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza "Common Framework" w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-009/15 na typ projektu: programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

2015-08-06 Czytaj dalej...

Wizyta studyjna w Brukseli

W dniach 28-30 czerwca 2015 r. przedstawiciele lubelskich uczelni (KUL, UMCS, PL, WSEI, PWSZ w Chełmie) i firm uczestniczyli w wizycie studyjnej w Brukseli zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Panem Krzysztofem Hetmanem. Głównym celem wyjazdu była prezentacja uczestnikom wyjazdu możliwości pozyskiwania funduszy z programów unijnych (Horyzont 2020).

 

bruksela

2015-08-06

Europejski Uniwersytet Wschodni - wizyta studyjna partnerów zagranicznych

W ramach realizacji projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni” z programu Erasmus + (realizator: DOBiRU KUL), w dniu 12 maja br. na naszej Uczelni będą przebywać przedstawiciele zagranicznych jednostek partnerskich - Mykolas Romeris University (Litwa) i The Catholic University in Ružomberok (Słowacja). Spotkanie odbędzie się w s. C-220 (Collegium JP II).

Więcej o projekcie: www

 

wizyta

2015-05-08

Współczesna Polska - 25 lat demokracji, zwycięski projekt UO KUL

Projekt Uniwersytetu Otwartego KUL "Współczesna Polska - 25 lat demokracji" został laureatem konkursu MSZ „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” Gratulujemy! W pracach nad projektem uczestniczyli pracownicy SFS i SPM DOBiRU.

2015-03-21

Warsztaty z pisania wniosków w ramach programu HORYZONT 2020

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem aplikacji grantowej w ramach programu HORYZONT 2020 na warsztaty z przygotowania wniosków. Spotkanie odbędzie się w dn. 4 marca br. w sali CN-208, w godz. 11.00-13.30. Warsztaty poprowadzą specjaliści z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

2015-02-19

Konkurs Ministerstwa Spraw Zagrancznych

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”. Oferty należy składać do 20 lutego 2015.

Informacje na ten temat znajdują się tutaj: KONKURS.

2015-01-21

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ odbędzie się 29 stycznia w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie. Narodowa Agencja programu Erasmus zaprasza do rejestrowania się na wybrane sesje (dwie sesje po 6 paneli tematycznych każda); udział w sesjach jest bezpłatny. Szczegóły znajdą Państwo na erasmusplus.org.pl

2015-01-27

KUL otwarty na globalne wyzwania

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II znalazł się w gronie uczelni, które zwyciężyły w konkursie „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”. Konkurs ma umożliwić szkołom wyższym opracowanie i zrealizowanie działań promocyjnych, które zachęcą studentów zagranicznych do studiów w Polsce.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Priorytetu Działanie 4. 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt powstał przy udziale pracowników DOBiRU, DWZ, DPiKS, DTS i in.

2014-10-24

Erasmus+: terminy składania wniosków

erasmus+

 

 

Komisja Europejska opublikowała 3 października 2014 zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ na rok 2015.

2014-10-07 Czytaj dalej...

Dwa projekty dla KUL z programu Erasmus+

Dwa projekty, w powstanie których zaangażował się KUL uzyskały dofinansowanie z programu Erasmus+: 1) Europejski Uniwersytet Wschodni, 2) WISE - Welfare for lmproved Social dimension of Education. W realizację obu projektów zaangażowana zostanie Sekcja Projektów Międzynarodowych.

2014-10-07 Czytaj dalej...