Otwarte nabory na konkursy międzynarodowe w 2021 roku

Szanowni Państwo,

 

poniżej znajdują się aktualne nabory na konkursy międzynarodwe.

 

zestawienie_nabory_iii_2021

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z pracownikami DPM.

2021-03-17

Erasmus+ DE4PP: pierwszy artykuł naukowy opublikowany!

Uprzejmie informujemy, iż pierwszy naukowy artykuł pt. "Students' Confidence and Interests in Palliative and Bereavement Care: A European Study" powstały w ramach międzynarodowej współpracy został opublikowany w czasopiśmie "Frontiers in Psychology" (Front. Psychol. | doi: 10.3389/fpsyg.2021.616526).
 
fop
 
Serdecznie gratulujemy współautorowi artykułu z KUL!
2021-02-15

Szkolenie pn. "Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w naukach społecznych i humanistycznych" (online)

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie i Dział Projektów Międzynarodowych KUL serdecznie zapraszają na szkolenie pn. "Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w naukach społecznych i humanistycznych" (formuła online). Szkolenie odbędzie się 19 lutego 2021 r. (piątek) w godz. 11.00-13.00 (platforma internetowa Webex).

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: www.rpklublin.pl w zakładce „SZKOLENIA”. Udział w szkoleniu jest bezpłatny jednak przez wzgląd na aspekty techniczne, liczba miejsc jest ograniczona (maksymalnie 100 osób). Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 lutego br.

Podczas szkolenia, praktyczne aspekty przygotowania wniosku i realizacji grantu ERC przestawi Prof. Katarzyna Marciniak, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka ERC Consolidator Grant.

 

ZAPROSZENIE (do pobrania)

AGENDA SZKOLENIA (do pobrania)

 

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają:
• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II:
o p. Urszula Czyżewska, email: uczyzewska@kul.pl
• Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej:
o p. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl,
o p. Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu!

 

2021-02-09

Aktualne nabory na konkursy międzynarodowe

Poniżej znajdują się aktualne nabory na konkursy międzynarodowe w roku 2021

 

Zestawienie nabory 2021

 

Zachęcamy do aplikowania

2021-01-13

Dyżury pracowników Działu Projektów Międzynarodowych w dniach 1-18 grudnia 2020r.

Informujemy, że dyżury stacjonarne pracowników DPM wyglądają następująco:

 

01.12 (wt): Beata Cybulak CTW 19, Iwona Pietrzak CTW 15

02.12 (śr): Urszula Czyżewska CTW 10, Bogumiła Pazur CTW 19

03.12 (czw): praca zdalna

04.12 (pt): Kamil Dębiński CTW 10, Iwona Pietrzak CTW 15

 

07.12 (pon): Urszula Czyżewska, Kamil Dębiński CTW 10, Bogumiła Pazur CTW 19

08.12 (wt): Iwona Pietrzak CTW 15

09.12 (śr): Urszula Czyżewska CTW 10, Bogumiła Pazur CTW 19

10.12 (czw): Beata Cybulak CTW 19

11.12 (pt): Kamil Dębiński CTW 10, Iwona Pietrzak CTW 15

 

14.12 (pon): Urszula Czyżewska, Kamil Dębiński CTW10

15.12 (wt): Iwona Pietrzak CTW 15

16.12 (śr): Urszula Czyżewska CTW 10, Bogumiła Pazur CTW 19

17.12 (czw): Beata Cybulak CTW 19

18.12 (pt): Kamil Dębiński CTW 10, Iwona Pietrzak CTW 15

 

 

W pozostałe dni pracownicy są dostępni zdalnie.

2020-11-12

Nabór kadry akademickiej do udziału w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej.
Wewnętrzny nabór uczestników trwa od 6 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r. do godz. 12.00.
Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdują się poniżej w treści ogłoszenia

Projekt pt. „Mistrzowie Dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres trzech pierwszych semestrów w ramach studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.

Zakwalifikowani przedstawiciele kadry akademickiej KUL otrzymają dofinansowanie na prowadzenie zajęć dodatkowych ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych za potrzeby tych zajęć. Dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (np. e-learning).

W związku z powyższym ogłasza się wewnętrzny nabór uczestników do udziału w projekcie od 6 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r. do godz. 12.00.

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) są zatrudnieni w uczelni, którą reprezentują;

2) posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie),

3) posiadają wiedzę w zakresie nowoczesnych metod kształcenia, w tym metody tutoringu.

Dodatkowym atutem nauczycieli akademickich będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.

Zainteresowane osoby proszone są o uzupełnienie i przesłanie do 13 listopada 2020 r. do godz. 12.00 FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (do pobrania) będącego załącznikiem do Regulaminu wewnętrznej rekrutacji (do pobrania) do udziału w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” - wdrożenie modelu tutoringu.

Formularze należy przesyłać formie skanu na adres mailowy: bogumila.pazur@kul.pl

Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji wewnętrznej sporządzona zostanie jedna oferta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs.

Osoba do kontaktu

Bogumiła Pazur

Dział Projektów Międzynarodowych

bogumila.pazur@kul.pl

tel. 445 32 41, CTW-19

2020-11-09

Praca zdalna w Dziale Projektów Międzynarodowych

Szanowni Państwo,

 

poniżej znajduje się grafik pracy stacjonarnej pracowników Działu Projektów Międzynarodowych, 

 

Beata Cybulak: 19, 21, 23, 27, 29 października

Urszula Czyżewska: 20, 22, 27 października

Bogumiła Pazur: do 23.10.2020r. praca zdalna

Kamil Dębiński: 19, 21, 23, 26, 30 października

Iwona Pietrzak: do 23.10.2020r. praca zdalna

 

W pozostałe dni zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:

 

Beata Cybulak: bglazew@kul.pl 

Urszula Czyżewska: uczyzewska@kul.pl 

Bogumiła Pazur: mipazur@kul.lublin.pl 

Kamil Dębiński: kamil.debinski@kul.lublin.pl 

Iwona Pietrzak: iwona.pietrzak@kul.pl 

 

Przepraszamy za utrudnienia.

2020-10-13

Aktualne nabory na projekty międzynarodowe finansowane z NCN, NAWA oraz Horyzont 2020.

1. BEETHOVEN CLASSIC 4 (NCN)

 

Konkurs dwustronny na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4

 

2. OPUS 20 + LAP (NCN)

 

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

- w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;

 

- w ramach współpracy LAP przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych;

 

Termin składania wniosków krajowych upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20 

 

3. Granty Interwencyjne NAWA

 

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

Informacje o konkursie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

 

4. Europejski Zielony Ład /European Green Deall call (Horyzont 2020)

 

Wnioski na projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie.

Nabór wniosków jest prowadzony w terminie: od 18 września 2020 roku  do 26 stycznia 2021 roku, do godziny 23:59 

Informacje o konkursie: https://ec.europa.eu/info/files/horizon-2020-european-green-deall-call_en

2020-09-18

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych wydarzeniach brokerskich dotyczących ostatniego w programie Horyzont 2020 wielkiego konkursu European Green Deal Call oraz do udziału w Europejskich Dniach Badań i Innowacji 2020.

1) w dniach 22-24 września 2020 r. Komisja Europejska zaprasza do udziału w Europejskich Dniach Badań i Innowacji 2020.

jest to coroczne wydarzenie, które gromadzi decydentów, naukowców, przedsiębiorców i obywateli, mające na celu debatowanie i wspólne kształtowanie przyszłości badań i innowacji w Europie.

Tegoroczny spotkanie będzie okazją do podsumowania osiągnięć w zakresie badań i innowacji w globalnej reakcji na pandemię koronawirusa i wykorzystania reakcji UE: koordynacji doskonałej nauki w zakresie zdrowia, ożywienia społecznego i gospodarczego.

Program oraz link do rejestracji znajduje się na stronie wydarzenia: https://research-innovation-days.ec.europa.eu/programme

 

2) w dniu 7 października 2020 r. Net4Society zaprasza do udziału w wydarzeniu brokerskim dotyczącym konkursu European Green Deal Call. Spotkanie będzie się koncentrować na tematach istotnych dla naukowców z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Planowana jest sesja informacyjna z udziałem Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość uczestnictwa w dwustronnych spotkaniach z wykorzystaniem platformy B2Match.

 

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Więcej szczegółów programu, w tym terminy poszczególnych sesji tematycznych zostanie podane w najbliższych tygodniach.

Prosimy o regularne monitorowanie strony wydarzenia: https://www.net4society.eu/en/Virtual-Brokerage-Event-SSH-in-the-Green-Deal-Call-1994.html

 

 

3) w dniach 13-14 października 2020 r. odbędzie się międzynarodowe wirtualne wydarzenie brokerskie do konkursu EU Green Deal, które organizuje sieć Enterprise Europe Network we współpracy z Enterprise Ireland, Invest NI i krajowymi punktami kontraktowymi (NCP) Irlandii Północnej.

Podczas wydarzenia przedstawione zostanie zaproszenie do składania wniosków w ramach Zielonego Ładu, a także uwagi i oczekiwania Komisji Europejskiej. Spotkanie jednocześnie oferuje wyjątkową okazję do tworzenia sieci międzynarodowe kontaktów w celu nawiązania konsorcjów w przyszłości.

Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji są dostępne na stronie wydarzenia: https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io/

2020-09-14

Aktualne nabory wniosków

Informacja o trwających naborach na projekty międzynarodowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi naborami, tabela do pobrania znajduje się pod linkiem Aktualne nabory 

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z pracownikami Działu Projektów Międzynarodowych.

2020-08-24