• Ks. Rafał Charzyński urodził się 6 lipca 1969 r. w Lublinie. W tym mieście uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 35 oraz 9 Liceum Ogólnokształcącego. Po zdanym egzaminie dojrzałości w 1988 wstąpił do Lubelskiego Wyższego Seminarium Duchownego, rozpoczynając studia na Wydziale Teologii KUL, które ukończył magisterium (Bóg a prawo według Czesława Martyniaka, promotor: ks. prof. dr hab. Czesław S. Bartnik) w 1994 r. Przyjąwszy w tym samym roku święcenia kapłańskie, został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii pw. Św. Brata Alberta w Puławach.
  • W 1996 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozofii KUL, sekcja filozofii teoretycznej, gdzie ukończył cztery semestry. Jesienią następnego roku, decyzją Arcybiskupa Metropolity został wysłany aby kontynuować studia filozoficzne w Papieskim Uniwersytecie Swiętego Tomasza w Rzymie. W 1999 roku uzyskał licencjat z filozofii na podstawie pracy La relazione tra il diritto e la morale secondo Czesław Martyniak, napisanej pod kierunkiem prof. Michele Tavuzzi OP. W 2003 roku obronił rozprawę doktorską zatytułowaną La liberta come il fondamento della morale in Jacques Maritain, napisaną pod kierunkiem prof. Giuseppe Busiello OP. Przez cały czas pobytu w Rzymie pełnił obowiązki kapelana najpierw w szpitalu San Camillo, a następnie Carlo Forlanini. Po powrocie do Polski został mianowany Kapelanem Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Chełmie, w którym prowadził także działalność dydaktyczną. Rok później został wychowawcą w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, gdzie powierzono mu obowiązki prefekta, a następnie ojca duchownego.
  • W roku akademickim 2005/06 prowadził zajęcia zlecone na kursie zwyczajnym A Wydziału Teologii KUL wykładając metafizykę. Od 1 października 2006 jest zatrudniony jako asystent przy Katedrze Historii Filozofii w Polsce.
  • W roku 2017 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Problem polemiczno-apologetycznego charakteru neoscholastyki polskiej (Lublin: Wydawnictwo KUL 2016).

 

 

 

Autor: Rafał Charzyński
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2017, godz. 07:31 - Anna Starościc