ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Bibianna BAŁAJ (2015). Wpływ złożoności obiektu i wielkości kąta rotacji na ruchy oczu podczas wykonywania rotacji umysłowej // The Influence of Object Complexity and Rotation Angle on Eye Movements during Mental Rotation.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (4), 465-503.

Streszczenie Abstract pdf  PL  EN


 

Sabina STASZCZYK, Aleksandra TOKARZ (2015). Związki między wskaźnikami pracoholizmu i wypalenia zawodowego u specjalistów oraz menedżerów // The Relationship Between Indicators of Workaholism and Burnout in Specialists and Managers.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (4), 505-540.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN


 

 

RAPORTY // REPORTS


 

Kamila WOJDYŁO (2015). Pracoholizm – istota konstruktu  i trafność nomenklatury  jako aktualne problemy  w badaniach nad zjawiskiem.  Komentarz do Staszczyk i Tokarz (2015) // Workaholism – the Nature of the Construct  and the Nomenclature  as Controversial Issues in Research  on the Phenomenon.  A Commentary on Staszczyk and Tokarz (2015)

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (4), 541-552.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN


 

Aleksandra JASIELSKA, Lech KACZMAREK, Aleksandra BROŃSKA, Maria DOMINIAK, Karolina NIEMIER, Daria PATALAS, Andrzej SOKOŁOWSKI, Martyna TOMCZAK (2015). Związek pamięci roboczej ze strategiami regulacji emocji // The Relationship Between Working Memory and Emotion Regulation Strategies.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (4), 553-578.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN


 

Agata CIEŚLAR (2015). Dialog z wyobrażonym rozmówcą jako forma wsparcia w radzeniu sobie w stresujących sytuacjach // Dialog with an Imaginary Interlocutor as a Form of Support in Coping with Stressful Situations

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (4), 579-597.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN


 

Anna Katarzyna ZALESZCZYK, Paweł KOT (2015). Nadzieja na sukces a trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych // Hope for Success and Difficulties in the Career Decision-Making Process.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (4), 599-621.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2016, godz. 18:10 - Ana Ivanova