28 stycznia br. w ramach Seminarium z cyklu Kognitywistyka i Antropologia porównawcza dr hab. Marek Hetmański, prof. nadzw. (kierownik Zakładu Ontologii i Teorii Poznania w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) wygłosi wykład pt. Na czym polega kognitywizacja badań nad poznaniem i umysłem? – Gmach Główny KUL, s. 224, godz. 16:00.

 

 

Na czym polega kognitywizacja badań
nad poznaniem i umysłem?
(abstrakt)

 

Tematem wystąpienia będzie tendencja do uszczegółowienia i naturalizacji klasycznej problematyki epistemologicznej i filozofii umysłu, którą określić można mianem „kognitywizacji”. Omówione zostaną stanowiska i nurty we współczesnej epistemologii, które przygotowały grunt pod tę tendencję. Podane zostaną przykłady najważniejszych efektów kognitywistycznego ujęcia poznania i wiedzy w filozofii języka, językoznawstwie, filozofii umysłu oraz teoriach komunikacji. Przedstawione zostaną także dyskusje wokół zagadnienia, czy kognitywistyczny nurt w badaniach nad poznaniem i umysłem ma charakter rewolucyjny, paradygmatyczny, czy wynika wyłącznie z przełomu w psychologii i naukach biologicznych, czy też jest tylko pewną modą. Ukazane zostaną niektóre konsekwencje metodologiczne i światopoglądowe kognitywistycznego przełomu w filozofii i nauce.

 

Dr hab. Marek Hetmański, prof. nadzw. – kierownik Zakładu Ontologii i Teorii Poznania w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, International Society for Knowledge Organization. Główne obszary i dyscypliny badawcze – epistemologia, teoria komunikacji, filozofia umysłu, kognitywistyka. Autor ponad 90 publikacji poświęconych zagadnieniom poznania i wiedzy ludzkiej, technologicznym uwarunkowaniom poznania, systemom sztucznej inteligencji oraz procesom i czynnościom przetwarzania informacji podczas podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Monografie książkowe: Umysł a środowisko: wokół filozofii George'a Herberta Meada. Wydawnictwo UMCS, Lublin1998, Umysł a maszyny: krytyka obliczeniowej teorii umysłu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, Epistemologia informacji Copernicus Center Press, Kraków 2013, Świat informacji Difin, Warszawa 2015; tomy pod redakcją: Epistemologia współcześnie, Universitas 2007; Epistemology – From Old Dilemmas to New Perspectives, „Dialogue and Universalism” 2008; autor serii publikacji popularnonaukowych w magazynie „Computerworld”.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2015, godz. 14:18 - Andrzej Zykubek