Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek - ur. 9 XI 1945 r. w Grudziądzu, świadectwo dojrzałości w I LO im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu. 1969 - mgr filozofii chrześcijańskiej (Etyka jako nauka empiryczna w ujęciu T. Czeżowskiego i T. Kotarbińskiego, pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Karola kard. Wojtyły). 1978 - doktor filozofii chrześcijańskiej (Filozoficzne aspekty dyskusji wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej teologii, pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Tadeusza Stycznia). szostek_wizyta_rektorow_w_rzymie_4001989 -  doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii - filozofii-etyki (Natura - rozum - wolność. Filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we współczesnej teologii moralnej, Lublin 1989). Wszystkie tytuły uzyskane na Wydziale Filozofii (Chrześcijańskiej) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

Stażysta od X 1970 r., następnie: 1971 - asystent przy Katedrze Etyki KUL, 1973 - starszy asystent, 1979 - adiunkt, 1979-1980 - urlop naukowy i stypendium w Catholic University of America, Washington, D.C. (1979-1980), 1990 - docent, 1992 - profesor nadzwyczajny, 1993-2002 r. - kierownik Katedry Etyki Szczegółowej KUL, od 2002 - Kierownik Katedry Etyki KUL. 1997 r. - profesor tytularny, 2000 - profesor zwyczajny. 1992-1998 - prorektor KUL, 1998-2004 - rektor KUL.

Sekretarz Redakcji Roczników Filozoficznych KUL z. 2 (1983-1993), członek Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych KUL (1987-1992), Zespołu Redakcyjnego Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL (od r. 1988). Stały współpracownik periodyku Aletheia. An International Journal of Philosophy (od 1981 r.) oraz Rivista di studi sulla persona e la famiglia. Anthropotes (od 1985).

Członek Zgromadzenia Księży Marianów, 1974 - święcenia kapłańskie.

Główne zainteresowania: racjonalne podstawy etyki, problematyka sumienia, niektóre zagadnienia z zakresu etyki szczegółowej (etyka życia, etyka miłości, etyka a polityka), myśl etyczna i antropologiczna K. Wojtyły/Jana Pawła II.

Nagrody:

 • Honorary Fellow  of St Mary's College, London (2000 r.);
 • Medal z okazji 100-lecia działalności Towarzystwa Muzycznego w Lublinie (2000 r.);
 • Nagroda „Za krzewienie wartości chrześcijańskich w kulturze polskiej".
 • Nagroda Prezydenta Grudziądza im. Ks. prof. Janusza Pasierba Prezydenta Grudziądza (2001 r.);
 • Odznaka: Zasłużony działacz kultury (2001 r.);
 • Oficerski Order Palmes Académiques (2001);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001r.);
 • Brązowe Odznaczenie „Za załugi w obronności kraju" (2002);
 • Honorowe Odznaczenie (Premium Honorificum) Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (2003);
 • Nagroda naukowa im Wł, Pietrzaka (2003);
 • Kawaler Orderu Odrodzenia Polski (2005 r.);
 • Nagroda Rektora KUL I stopnia (2005)
 • Wyróżnienie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego Resolutio pro Laude Academica (2005).

Funkcje:

 • Kierownik Katedry Etyki na Wydziale Filozofii KUL JPII (od 2002);
 • V-ce Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2003);

Członek:

 • Międzynarodowej Komisji Teologicznej (1992-1997),
 • Pontificia Academia per la Vita (od 2001),
 • Komitetu Etycznego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2006),
 • Państwowej Komisji Akredytacyjnej (od 2007),
 • Prezydium Fundacji Rektorów Polskich (od 2006),
 • Towarzystwa Naukowego KUL (od 1980),
 • Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL JPII (od 1983),
 • Rady Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów (od 2004),
 • Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 1980).Autor: Andrzej Szostek
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2010, godz. 21:26 - Andrzej Zykubek