kurator Koła Dydaktyków 

 
 
członek Towarzystwa Naukowego KUL
 
 

Adres służbowy: 

Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Instytut Filologii Polskiej;
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego;
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel. (081) 4454309

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2012, godz. 22:17 - Aleksandra Dziak