Wyzwania dla psychologii klinicznej w XXI wieku //Challenges for clinical psychology in the 21st century
Redaktor // Editor:  Lidia Cierpiałkowska

 

ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk (2016). Naukowe i społeczne wyzwania dla psychologii klinicznej / Scientific and social challenges for clinical psychology.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (3), 401-436.

Streszczenie Abstract  pdf    


      

Jerzy Marian Brzeziński (2016). O osobliwościach metodologicznych badań naukowych i diagnostycznych prowadzonych przez psychologów klinicznych / On the methodological peculiarities of scientific research and assessment conducted by clinical psychologists.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (3), 437-468.

Streszczenie Abstract pdf    


     

Krystyna Drat-Ruszczak (2016). Czy teoria kliniczna jest w psychoterapii potrzebna i czym dla niej jest: rozważania o integracji psychoterapii / Is clinical theory needed in psychotherapy and what purpose does it serve? Reflections on psychotherapy integration.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (3), 469-517.

Streszczenie Abstract pdf      


  

Jan Czesław Czabała (2016). Poradnictwo psychologiczne a psychoterapia / Psychological counseling versus psychotherapy.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (3), 519-548.

Streszczenie Abstract pdf     


  

Stanisława Steuden, Konrad Janowski (2016). Trauma – kontrowersje wokół pojęcia, diagnoza, następstwa, implikacje praktyczne / Trauma – controversies surrounding the concept, diagnosis, aftermath, and practical implications.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (3), 549-582.

Streszczenie Abstract pdf    


     

Agnieszka Szymańska, Kamila Dobrenko, Lidia Grzesiuk (2016). Cechy pacjenta, jego doświadczenia z przebiegu psychoterapii i skuteczność psychoterapii / Patient characteristics, patient experience from psychotherapy, and psychotherapy effectiveness.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (3), 583-625.

Streszczenie Abstract pdf    


     

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2016, godz. 14:33 - Ana Ivanova