Projekt OTWARTA INTEGRACJA jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego 2016 r., zaś docelowo projekt będzie realizowany do 31 stycznia 2018 r. Wartość projektu wynosi 742 650,00 zł, z czego 556 987,50 zł pochodzi ze środków Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

 

Projekt Otwarta Integracja skierowany jest do cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa żadnego z krajów UE należących do jednej z poniższych grup:

- studenci szkół wyższych w Lublinie i uczestnicy kursów przygotowawczych na studia;

- uczniowie i słuchacze szkół: podstawowych, gimnazjów, średnich, policealnych, pomaturalnych i artystycznych;

- osoby pracujące oraz członkowie ich rodzin;

- osoby poszukujące pracy oraz członkowie ich rodzin;

- liderzy środowisk migranckich.

Uczestnicy w ramach projektu korzystają z możliwości m.in. poznawania kultury i historii Polskiej, nauki języka polskiego, udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, integracji ze studentami polskimi i zagranicznymi. Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Otwarta Integracja to szansa na udział w:

 

  1. Orientation week, który ułatwi Ci pobyt w Lublinie i na uczelni;
  2. Summer School, skierowanej do osób zainteresowanych prawami migrantów;
  3. kursie języka polskiego ułatwiającego porozumiewanie się i przygotowanie do egzaminów lub podjęcia/poszukiwania zatrudnienia. Nasi lektorzy służą pomocą w redagowaniu prac zaliczeniowych, pism, itp.;
  4. szkoleniach integracyjno-kulturowych, które wprowadzą Cię w świat polskiej historii, kultury i tradycji;
  5. szkoleniach przygotowujących do podjęcia zatrudnienia;
  6. Common Room - miejscu spotkań dla wszystkich studentów, organizacji wspólnych wydarzeń. Pomoc w codziennych sprawach udzielania studentom cudzoziemcom, dzięki działaniom studentów z Polski (guardian angels).

Dodatkowo uczestnicy mogą korzystać z pomocy asystentów integracyjno-legalizacyjnych w sprawach związanych z pobytem w Polsce oraz otrzymywać informacje o ciekawych wydarzenia z Newslettera (OPEN INTEGRATION NEWSLETTER).

 

Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji znajduje się w Regulaminie projektu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dostarczenie do Biura Projektu uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych.

 

W razie potrzeby w Biurze Projektu można uzyskać pomoc w wypełnianiu dokumentów.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin projektu 

Formularz projektowy

 

Oświadczenie

Regulations of recruitment

Application Form

 

Declaration

 

Dołącz do nas!

 

 

Projekt realizowany przez: Uniwersytet Otwarty KUL, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL; Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną, Dział Kształcenia oraz Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2018, godz. 14:27 - Leszek Wojtowicz