Uczestnicy mogą skorzystać z następujących szkoleń:

 

Bezpłatny 120 godzinny kurs realizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej KUL. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania i są dostosowane do poziomu wiedzy uczestnika. Kursy są uruchamiane na poziomach: podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały dydaktyczne. Zajęcia rozpoczynają się po zebraniu grupy 16osobowej i ustaleniu z uczestnikami terminarzu zajęć.

Tematyka zajęć obejmuje (wymiar 15 godzin): identyfikację potencjału zawodowego, autoprezentację i symulację rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), kreatywność i budowanie wizerunku, zarządzanie czasem. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne.

Proponowane zajęcia w ramach szkolenia w wymiarze 30 godzin to: „Polskie know how”; „Historia Polski w pigułce”; „Niepodległość – dlaczego tak cenna ?”„Mozaika narodów i religii, czyli Polska wielu kultur”, „Lublin wielu kultur”, „Polska droga do demokracji”, „Polskie święta i tradycje”. W ramach tego działania studenci zostaną zabrani również na wycieczki do Muzeum Wsi Lubelskiej, Kazimierza Dolnego i na Roztocze.

 

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2017, godz. 13:58 - Marlena Struś