O PROJEKCIE

Głównym celem projektu „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL” jest jest podniesienie do III.2018 roku oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i praktycznych umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 128 studentów/tki (67 kobiet/ 61 mężczyzn) kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe i Stosunki Międzynarodowe Wydziały Nauk Społecznych KUL dzięki stażom wysokiej jakości.

 

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. - 31.03.2018 r.

 

Budżet projektu: 1 269 739,80 PLN, w tym 1 231 647,61 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 108 osób, w tym 55 kobiet i 53 mężczyzn.
  2. Liczba studentów, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe dzięki stażom krajowym – 97 osób, w tym 49 kobiet i 48 mężczyzn.
  3. Liczba studentów, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe dzięki stażom zagranicznym – 11 osób, w tym 6 kobiet i 5 mężczyzn.
  4. Liczba osób, które zadeklarowały, że odbycie staży ułatwi im znalezienie zatrudnienia spełniającego ich oczekiwania - 81 osób, w tym 42 kobiet i 39 mężczyzn.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowi 108 studentów/tek (osoby nieaktywne zawodowo) (rok akademicki 2015/16 i 2016/17) studiów niżej wymienionych kierunków:

  • III rok I stopień kierunku Bezpieczeństwo Narodowe: 56 studentów/tek (31 kobiet/25 mężczyzn)
  • II rok II stopień kierunku Bezpieczeństwo Narodowe: 42 studentów/tek (19 kobiet/23 mężczyzn)
  • III rok I stopień kierunku Stosunki Międzynarodowe: 10 studentów/tek (5 kobiet/5 mężczyzn)

 ZADANIA

Do realizacji założonego celu projektu posłużą następujące zadania:

 

ZADANIE 1: STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO  NARODOWE WNS KUL (01.07.16-31.03.18, 53 TRZYMIESIĘCZNYCH STAŻY W WYMIARZE 168 GODZIN/MIESIĄC i 35 TRZYMIESIĘCZNYCH STAŻY W WYMIARZE 120 GODZIN/MIESIĄC).

 

ZADANIE 2: STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH KUL (01.07.16-31.03.18, 5 TRZYMIESIĘCZNYCH STAŻY W WYMIARZE 168 GODZIN/MIESIĄC I 4 TRZYMIESIĘCZNYCH STAŻY W WYMIARZE 120 GODZIN/MIESIĄC).

 

ZADANIE 3: STAŻE ZAGRANICZNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE i STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH KUL (01.07.16-31.03.18, 7 TRZYMIESIĘCZNYCH STAŻY W WYMIARZE 168 GODZIN/MIESIĄC I 4 TRZYMIESIĘCZNYCH STAŻY W WYMIARZE 120 GODZIN/MIESIĄC).

 

Celem powyższych zadań jest rozwój praktycznego kształcenia studentów, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

POWYŻSZE DZIAŁANIA ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W TRAKCIE LAT AKADEMICKICH 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2017, godz. 10:57 - Kamil Augustyniak