Opinie studentów ze staży

Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa

 

"Podczas stażu nabyłam bardzo dużo nowych  umiejętności, takich, jak: sporządzenie zapytania ofertowego, wyłanianie wykonawcy, sporządzanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, sporządzanie umowy/zamówienia/zlecenia, jak również nauczyłam się  współpracować z komórkami merytorycznymi. Nauczyłam się korzystać z Elektronicznego Systemu Zarządzania. Udało mi się również opanować obieg dokumentacji, pomiędzy komórkami współpracującymi. Również nauczyłam się sporządzać wnioski o dofinansowanie, oszacowywać budżet projektu, sporządzać budżet, dzieląc działania na poszczególne kategorie.
Dzięki zdobytym umiejętnościom zaproponowano mi pracę po stażu,  na czas określony, niestety, ale bardzo cieszę się, że mogłam tu przechodzić staż i nauczyć się tak dużo nowych rzeczy, nawet, jak niedostane pracy w UDSC to chciałabym wiązać swoją przyszłą pracę z zamówieniami publicznymi.  Jestem bardzo zadowolona z pracy/stażu w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, otaczają mnie sami otwarci mili i przyjaźni ludzie:) Bardzo dziękuję Katolickiemu Uniwersytetu Lubelskiemu,  za możliwość skorzystania z projektu "Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL", gdyby nie taka możliwość nie nabyłabym takich umiejętności.  W szczególności Panu dr hab. Wojciech Gizickiemu za pomoc w odbyciu stażu właśnie w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w Warszawie."

 

Centrum Projektów Europejskich, Kraków

 

"Staż odbywałam w okresie od sierpnia do listopada 2017 roku we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Krakowie – jednej z komórek Centrum Projektów Europejskich. W trakcie stażu, zdobyłam cenną wiedzę oraz doświadczenie, gdyż od początku stażu powierzano  mi ważne i odpowiedzialne zadania, które miały wpływ na ogólne działanie Sekretariatu. Dzięki wsparciu całego zespołu bardzo szybko przyswoiłam sobie zasady działania jednostki oraz starałam się rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania. Dzięki stażowi uzupełniłam wiedzę zdobytą podczas studiów oraz zdobyłam doświadczenie niezbędne na dzisiejszym rynku pracy. Uważam, ze staże dają ogromne możliwości rozwoju. Mój zaowocował propozycją pracy na stanowisku Inspektora ds. projektów europejskich. Polecam wykorzystanie możliwości jaką dają staże i cieszę się, że udało mi się owocnie wykorzystać ten czas oraz że mogłam być częścią tego projektu. Przyszłym stażystom natomiast życzę powodzenia!"

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa

"W okresie od września do grudnia 2016 odbywałem staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z siedzibą w Warszawie. Jako stażysta zostałem przydzielony do Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, który realizuje i koordynuje współpracę z naszymi Rodakami znajdującymi się poza Polską. Zadania jakie wykonywałem w większości pochodziły z Działu Projektów, a więc związane były z praktycznym działaniem instytucji państwa polskiego realizowanym przez placówki zagraniczne takie jak ambasady, konsulaty czy też Instytuty Polskie. Praca wymagała sporej dozy zaangażowania i znajomości problematyki polonijnej, jednak zawsze mogłem liczyć na wsparcie ze strony opiekuna stażu lub pracowników Departamentu. Praca w MSZ przyniosła mi dużo satysfakcji, jestem przekonany, że doświadczenie zdobyte w tej prestiżowej instytucji zaprocentuje w przyszłości i pomoże mi w dalszej karierze. Organizacja całego przedsięwzięcia stała na wysokim poziomie, a wszelkie trudności związane z formalnościami rozwiązywane były bardzo sprawie."

 

Polskie Sieci Energetyczne, Konstancin-Jeziorna

 

"Już pierwszego dnia stażu w PSE S.A. zniknęły moje obawy związane ze zmianą otoczenia. Zostałem bardzo ciepło przyjęty, a co najważniejsze kierownictwo miało na mnie pomysł. Staż zawsze kojarzył mi się z byciem „chłopcem na posyłki” lub „zapchajdziurą”, lecz po trafieniu do Wydziału Bezpieczeństwa Infrastruktury i Zarządzania Kryzysowego stereotyp ten legł z gruzach. Od samego początku obdarzono mnie zaufaniem powierzając mi określone zadania, które z czasem stawały się coraz trudniejsze i wiązały się z większą odpowiedzialnością. Zawsze mogłem liczyć na wsparcie kierownictwa jak i kolegów i koleżanek z Wydziału. Pomimo określonego zakresu obowiązków mogłem brać udział w pracy innych jednostek, co pozwalało mi nabierać nowych umiejętności oraz niezbędnego doświadczenia. Praca z planem ochrony infrastruktury krytycznej, informacjami niejawnymi czy zagrożeniami cyberterrorystycznymi to niektóre z zadań, w których brałem udział. Wykonywanie ich sprawiało mi wiele radości – w końcu moje wysiłki miały wkład w pracę całego Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa. Jeszcze bardziej ucieszyła mnie oferta pozostania w PSE S.A. Przede wszystkim był to dowód, że wykonywałem swoją pracę rzetelnie angażując się najmocniej jak tylko to było możliwe. Mój sukces jest sukcesem całego projektu i serdecznie dziękuję, że mogłem być jego częścią. Stażystom życzę powodzenia!"

 

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa

 

"Podczas stażu zostałam przydzielona do działu programów militarnych. W trakcie stażu miałam możliwość sprawdzenia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz zdobycia wielu nowych cennych umiejętności, które bezpośrednio przełożyły się na moje wejście na rynek pracy. Staż pozwolił mi dostrzec i uzupełnić braki wiedzy, które są niezbędne w pracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Również prace typowo administracyjne były nieodzownym elementem każdego mojego dnia stażu. Staż przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Pracownicy byli pomocni i zawsze służyli dobrą radą."

 

Pozostałe zalety odbytych staży wykazane przez studentów:

 

„Wsparcie finansowe podczas odbywania stażu.”

„Dużym plusem jest wysokość stypendium, pozwala utrzymać się samodzielnie.”

„Przyzwoite wynagrodzenie za staż.”

 

„Możliwość pracy w środowisku międzynarodowym, poznanie specyfiki jednostki, praca w środowisku wojskowym.”

„Możliwość współpracy z żołnierzami.”

„Współpraca na szczeblu cywilnym, wojskowym oraz kontakt z klientem zagranicznym.”

„Pracownicy służyli pomocą, chętnie odpowiadali na pytania, uczyli. Ponadto traktowano stażystę tak, jak młodego pracownika co przekładało się na faktyczne przygotowanie do przyszłej pracy.”

„Możliwość podjęcia działania z wykwalifikowaną kadrą.”

 

„Kontakt w jednostce przyjmującej w języku angielskim.”

„Możliwość doskonalenia języka angielskiego.”

 

„Zdobycie kompetencji zawodowych respektowanych na rynku pracy.”

„Otwartość opiekuna i jego komunikacja ze stażystą.”

„Praktyczne wykorzystanie wiedzy (zdobytej podczas toku studiów) w ramach odbytego stażu.”

„Największą zaletą stażu było to, że odbył się on zaraz po zakończeniu studiów, czyli w momencie wejścia na rynek pracy.”

 

2017-11-20

Instrukcja wypełniania i rozliczania się z dokumentów stażowych

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy instrukcję wypełniania i rozliczania się z dokumentów stażowych.

 

  • Każdy student, który rozpoczyna staż zobowiązany jest około tygodnia przed rozpoczęciem stażu uzupełnić dokumenty do zgłoszenia do ubezpieczenia i dostarczyć je do Biura Projektu. Dokumenty dostępne są również w biurze.
  • W miejscach stażowych muszą wisieć plakaty z oznaczeniem unijnym, w najbliższym czasie porozsyłamy je do Jednostek Przyjmujących. Proszę zadbać, aby wisiały w miejscu odbywania stażu w widocznym miejscu. Plakat sprawdzany jest w trakcie kontroli.
  • Po każdym przepracowanym miesiącu stażu, stażysta przesyła skan listy obecności wraz z uzupełnionym dziennikiem stażowym.

UWAGA! Za ostatni miesiąc stażu nie wysyłacie Państwo skanów, dokumenty trzeba jak najszybciej rozliczyć w Biurze Projektu. Wypłata za ostatni miesiąc stażu następuje dopiero po rozliczeniu się ze wszystkich dokumentów.Do listy obecności i dziennika stażowego należy wpisać tylko dni odbywania stażu.

 

  • Miesiące odbywania stażu zostały określone w umowie (aneksie), tzn. jeśli dana osoba odbywa staż w okresie od 19.09 do 19.12, w wymiarze 168 h/m-c, to znaczy, że w pierwszym miesiącu odbywania stażu, tj. 19.09-18.10 ma przepracować 168 h, w drugim m-cu odbywania stażu, tj. 19.10-18.11 ma przepracować 168 h i w trzecim m-cu odbywania stażu, tj. 19.11-19.12 ma przepracować 168 h.
  • W ciągu tygodnia nie można wykazać więcej niż 40 godzin pracy.
  • W dokumentacji stażowej nie może być żadnych skreśleń, ani śladów używania korektora.
  • Podpis opiekuna musi znaleźć się przy każdym wykazanym dniu stażu.
  • Na koniec stażu zobowiązani są Państwo do dostarczenia poniższych dokumentów:

- listę obecności i dziennik stażowy;

- ankietę końcową;

- zaświadczenie o odbyciu stażu;

- raport końcowy;

- opinie/referencje - na wzorze Jednostki Przyjmującej.

 

Proszę pamiętać o dokładnym wypełnianiu dzienniczka. Dziennik ma być spójny z listami obecności, dlatego też proszę o regularne wypełnianie. Błędnie wypełnione dokumenty nie będą przyjmowane.

 

  • W przypadku Państwa choroby (po okazaniu zwolnienia lekarskiego), która uniemożliwi wyrobienie odpowiedniej liczby godzin, prosimy o wcześniejszą informację. Wtedy przygotowany zostanie aneks wydłużający staż, tak aby mogli Państwo zrealizować staż w całości. Proszę pamiętać, że staż nie jest umową o pracę i nie należy się Państwu urlop.
  • W razie jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Zespołem administracyjnym.
2017-07-31

Karta EKUZ/ Europejska Karta 26/ Karta ISIC - staże zagraniczne

Szanowni Państwo,

wybierając się na staż zagraniczny proszę pamiętać o ubezpieczeniu na czas wyjazdu na kurs.
Obowiązkowo należy wyrobić sobie kartę EKUZ. Karta jest bezpłatna i zapewnia Państwu podstawową opiekę medyczną w Europie. Wniosek o kartę i adres oddziału NFZ w Lublinie, gdzie trzeba go złożyć: http://www.nfz-lublin.pl/wydawanie_ekuz

Warto wykupić też dodatkowo ubezpieczenie NNW i KL. Są Państwo studentami, więc takie ubezpieczenie można wykupić w formie:
1.  Europejskiej  Karty 26 http://euro26.pl/
lub
2. karty ISIC http://www.isic.pl/pl/isic.html

Karty te oprócz tego, że zawierają pakiet ubezpieczeń często pozwalają Państwu uzyskać zniżki na bilety wstępu, restauracje itp. Karty te można wyrobić online lub "od ręki" praktycznie w każdym biurze podróży.

2017-06-29

OTWARTA REKRUTACJA NA PŁATNE STAŻE

 

OTWARTA REKRUTACJA

 

 

Informujemy, że w dalszym ciągu trwa rekrutacja na płatne staże. Zachęcamy do składania wniosków w biurze projektu.

 

Oferujemy miejsca w jednostkach służb mundurowych, organizacjach rządowych i pozarządowych w kraju i za granicą. Jest to doskonała okazja aby zdobyć doświadczenie zawodowe i zarobić.

 

Kwota stypendium wynosi 2000 zł. brutto. Dodatkowo, w przypadku odbywania stażu 50 km od swojego miejsca zamieszkania, refundujemy koszty noclegu, a w przypadku staży zagranicznych także koszty podróży.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

 

 

2017-05-10

Rozliczenie PIT

Z uwagi na liczne pytania informujemy, że staże nie podlegają opodatkowaniu i rocznemu rozliczeniu. W związku z tym osobom, które odbyły staż w ramach projektu nie będą wystawiane PIT-y.

2017-02-22

Zakończenie stażu w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.

Informujemy, że z dniem 03.01.2017 r. 1 Uczestnik projektu ukończył staż w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.

Wszystkim Uczestnikom/czkom projektu życzymy powodzenia i wielu sukcesów zawodowych!

2017-01-03

Zakończenie staży w KWP w Lublinie

Informujemy, że z dniem 03.01.2017 r. 7 Uczestników/czek projektu ukończyło staże w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Lublinie.

Wszystkim Uczestnikom/czkom projektu życzymy powodzenia i wielu sukcesów zawodowych!

2017-01-03

27.12.2016 r. - 02.01.2017 r. BIURO PROJEKTU NIECZYNNE

Uprzejmie informujemy, że w dniach 27.12.2016 r. - 02.01.2017 r. Biuro projektu będzie nieczynne.

2016-12-23

Zakończenie staży w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Lublinie

Informujemy, że z dniem 21.12.2016 r. 4 Uczestników/czek projektu ukończyło staże w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Lublinie.

Wszystkim Uczestnikom/czkom projektu życzymy powodzenia i wielu sukcesów zawodowych!

2016-12-22