Staże dla studentów/tek Bezpieczeństwo Narodowe i Stosunki Międzynarodowe KUL

Celem projektu „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL” jest jest podniesienie do III.2018 roku oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i praktycznych umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 128 studentów/tki (67 kobiet/ 61 mężczyzn) Wydziału Nauk Społecznych KUL dzięki stażom wysokiej jakości na  kierunkach:

  • Bezpieczeństwo Narodowe - III rok II stopień i II rok II stopień,
  • Stosunki Międzynarodowe - III rok I stopień.

 

W projekcie przewidziane są następujące zadania:

 

ZADANIE 1: STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO  NARODOWE WNS KUL (01.07.16-31.03.18, 53 TRZYMIESIĘCZNYCH STAŻY W WYMIARZE 168 GODZIN/MIESIĄC i 35 TRZYMIESIĘCZNYCH STAŻY W WYMIARZE 120 GODZIN/MIESIĄC).
 

ZADANIE 2: STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH KUL (01.07.16-31.03.18, 5 TRZYMIESIĘCZNYCH STAŻY W WYMIARZE 168 GODZIN/MIESIĄC I 4 TRZYMIESIĘCZNYCH STAŻY W WYMIARZE 120 GODZIN/MIESIĄC).

 

ZADANIE 3: STAŻE ZAGRANICZNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE i STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH KUL (01.07.16-31.03.18, 7 TRZYMIESIĘCZNYCH STAŻY W WYMIARZE 168 GODZIN/MIESIĄC I 4 TRZYMIESIĘCZNYCH STAŻY W WYMIARZE 120 GODZIN/MIESIĄC).

 

Celem powyższych zadań jest rozwój praktycznego kształcenia studentów, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

 

Staże będą odbywały się w  instytucjach państwowych/samorządowych, organizacjach non-profit, przedsiębiorstwach itp. 

Jakie korzyści otrzyma uczestnik/czka stażu?

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługują korzyści takie jak:

  • wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 2.000,00 zł brutto/miesiąc,
  • refundacja kosztów zakwaterowania do 360,00 zł/m-c (w przypadku stażu krajowego poza miejscem zamieszkania),
  • refundacja kosztów zakwaterowania do 2 000,00 zł/m-c (w przypadku stażu zagranicznego),
  • refundacja/pokrycie kosztów podróży maksymalnie do 1 340,00 zł (tylko w przypadku stażu zagranicznego),
  • potwierdzenie odbycia stażu (po jego zakończeniu),
  • opinia/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektu pod nr tel. 81 445-42-82 lub emailem: stazebnism@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2017, godz. 09:03 - Kamil Augustyniak