STAŻE KRAJOWE:

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

 

Regulaminem organizacji staży krajowych

 

3.1 Wzór formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

3.2 Wzór umowy

3.2.1 Wzór oświadczenia

3.2.2 Wzór aneksu do umowy dwustronnej

3.3 Wzór Formularza ZUS ZUA [konieczny wydruk dwustronny i dostarczenie do biura projektu przed rozpoczęciem stażu!]

3.4 Wzór Formularza ZUS ZWUA

3.5 Wzór dziennika stażu wraz z listą obecności

3.6 Wzór potwierdzenia odbycia stażu

3.7 Wzór raportu końcowego

3.8 Oświadczenie stypendysty [konieczne dostarczenie do biura projektu przed rozpoczęciem stażu!]

3.9 Ankieta ewaluacyjna

3.10 Oświadczenie akceptacji regulaminu

 

STAŻE ZAGRANICZNE:

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

 

Regulaminem organizacji staży zagranicznych

 

3.1 Wzór formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

3.2 Wzór umowy

3.2.1 Wzór oświadczenia

3.2.2 Wzór aneksu do umowy dwustronnej

3.3 Wzór Formularza ZUS ZUA [konieczny wydruk dwustronny i dostarczenie do biura projektu przed rozpoczęciem stażu!]

3.4 Wzór Formularza ZUS ZWUA

3.5 Wzór dziennika stażu wraz z listą obecności

3.6 Wzór potwierdzenia odbycia stażu

3.7 Wzór raportu końcowego

3.8 Oświadczenie stypendysty [konieczne dostarczenie do biura projektu przed rozpoczęciem stażu!]

3.9 Ankieta ewaluacyjna

3.10 Oświadczenie akceptacji regulaminu

 

Przy wypełnianiu formularzy ZUS zalecamy skorzystać z przykładów i instrukcji wypełniania:

 

Przykład wypełnienia ZUS ZUA

Przykład wypełnienia ZUS ZWUA

Zasady wypełniania formularza ZUS ZUA

 

Wzory dokumentów dotyczących refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty:

 

umowa o refundację wynagrodzenia opiekuna stażysty - wzór

wniosek o refundację - załącznik nr 1 do umowy - wzór

instrukcja dotycząca wynagrodzenia opiekuna stażysty - refundacji

 

Wzory dokumentów dotyczących zwrotu kosztów noclegu:

 

Wniosek - zwrot kosztów noclegu stażysty/tki (staż krajowy): DOC, PDF

Wniosek - zwrot kosztów noclegu stażysty/tki (staż zagraniczny): DOC, PDF

UWAGA! Wnioski o refundację kosztów noclegu mogą składać jedynie osoby odbywające staż poza miejscem zamieszkania (50 km od miejsca zamieszkania).

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektu pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazebnism@kul.pl.

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2017, godz. 13:09 - Piotr Siemaszko