Staże będą odbywały się w instytucjach państwowych/samorządowych m.in. takich jak Żandarmeria Wojskowa, SG, Służba Więzienna, urzędy miast, gmin, jak również w innych podmiotach takich jak, np. konsulaty, biura europoselskie, oraz organizacjach pozarządowych jak fundacje, stowarzyszenia.

 

LISTA JEDNOSTEK PRZYJMUJĄCYCH na terenie Polski:

 

INSTYTUCJE PUBLICZNE m.in.: 

1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

3. Placówka Straży Granicznej w Lublinie

4. Wojewódzka Komenda Policji w Lublinie wraz z jednostkami przyległymi

5. LITPOLUKRBRIG COMMAND z siedzibą w Lublinie 

6. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Konstancin

7. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" Spółka Akcyjna

 

INSTYTUCJE ANALITYCZNE m.in.

1. Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa

2. Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa, Warszawa

 

INSYTUCJE POZARZĄDOWE m.in.:

1. Lubelska Akademia Rozwoju

2. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw w Lublinie

3. Konsulat Austrii w Lublinie

 

LISTA JEDNOSTEK PRZYJMUJĄCYCH poza granicami Polski:

 

1. Visegrad Fund, Bratysława, Słowacja

2. Konsulat Honorowy Polski w Gratzu, Austria

3. Instytut Polski w Bratysławie, Słowacja

4. Instytut Polski w Wilnie, Litwa

5. Instytut Polski w Pradze, Czechy

6. Instytut Polski w Budapeszcie, Węgry

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016, godz. 16:33 - Beata Cybulak