Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Towarzystwo Nauk i Kultury „Libra", zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „15 lat państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Refleksje dla Europy Wschodniej", 18 maja 2019 roku, Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, sala 321, od godz.10.30.

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2019, godz. 13:17 - Maria Mazurek-Olszowa