Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny jest jedną z najstarszych katedr psychologicznych w KUL. Kierowana była kolejno przez: prof. dr hab. Natalię Reutt, prof. dr hab. Natalię Han-Ilgiewicz, prof. dr hab. Stefana Kunowskiego, prof. dr hab. Teresę Kukołowicz. W latach 1985 - 2011 katedrą kierowała  prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska. Po przejściu Pani Profesor Marii Braun-Gałkowskiej na emeryturę, katedra znajdowała się pod opieką kuratora, którym był dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL.

Od 1 czerwca 2013 roku katedrą kieruje dr hab. Bogusława Lachowska, prof KUL.

 

Pracownicy katedry zajmują się obecnie następującymi obszarami zagadnień:

  1. Psychologia rodziny, psychologia stresu rodzinnego, psychoterapia i psychoprofilaktyka zaburzeń życia rodzinnego
  2. Psychologiczna problematyka godzenia wielorakich ról społecznych, zwłaszcza zagadnienie konfliktu i facylitacji ról
  3. Wspomaganie rozwoju, psychologia wychowania oraz psychologia szkolna
  4. Psychologiczna problematyka korzystania z mediów masowych
  5. Zaufanie i intymność w bliskich związkach interpersonalnych
  6. Diagnoza relacji rodzinnych, w tym zagadnienie wykorzystania technik projekcyjnych w badaniu relacji rodzinnych, szczególnie w badaniach dzieci

W ramach każdego z tych działów prowadzone są zajęcia dydaktyczne i badania naukowe.

 

Wybrane prace opublikowane w ramach prac katedry:

 

Braun-Gałkowska, M. (2007). Poznawanie systemu rodzinnego. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Braun-Gałkowska, M. (2008). Psychologia domowa. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Braun-Gałkowska, M. (2009). Zaprosili także Jezusa. Konferencje przedmałżeńskie. Lublin: Gaudium Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej.

Łaguna M. i Lachowska B.(red.) (2003). Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych. Lublin: TNKUL

Lachowska B. (2012). Praca i rodzina – konflikt czy synergia? Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi – uwarunkowania i znaczenie dla jakości życia kobiet i mężczyzn. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Gutowska, A. (2008). Rodzicielstwo adopcyjne. Wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Prócz prac naukowo-badawczych pracownicy katedry od lat angażują się w działania społeczne, na przykład:

  • Zorganizowanie Wszechnicy Wyborczej przy Komitecie Obywatelskim Lubelszczyzny
  • Szkolenia podyplomowe nauczycieli
  • Prowadzenie kursów przedmałżeńskich przy Duszpasterstwie Akademickim KUL oraz szkoleń dla osób prowadzących te kursy

 

Opracowanie: prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska i dr hab. Bogusława Lachowska

 

Autor: Iwona Ulfik-Jaworska
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2017, godz. 11:57 - Iwona Ulfik-Jaworska