W ramach projektu "Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej" oferujemy Państwu możliwość udziału w następujących szkoleniach:

 

1. Zajęcia warsztatowe z zakresu:

- Specjalista ds. Funduszy UE: 30 godzin dydaktycznych,

-Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej: 16 godzin dydaktycznych,

- Coaching: 16 godzin dydaktycznych,

- Formy przedsiębiorczości społecznej: 16 godzin dydaktycznych,

- Otoczenie ekonomii społecznej: 16 godzin dydaktycznych.

Każdy uczestnik/czka bierze udział we wszystkich zajęciach warsztatowych. Zajęcia warsztatowe będą się odbywać w grupach śr. 8 os. Warsztaty prowadzone będą przez nauczycieli akademickich KUL. Studenci otrzymają materiały w formie elektronicznej.

2. Szkolenie ,,Menadżer": 56 godzin dydaktycznych

Każdy uczestnik/czka weźmie udział z zakresu kompetencji menadżerskich. Minimalny zakres szkolenia pozwoli studentowi nabyć podstawowe umiejętności menadżerskie, np. interpersonalne, ZZL. Szkolenie wzbogacone o takie zagadnienia jak: zakładanie i kierowanie działalnością gospodarczą, podstawy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zasad BHP, których znajomość jest potrzebna do prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym, po zdaniu którego uczestnik/czka otrzyma międzynarodowy certyfikat kompetencji zawodowych w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate lub porównywalnym).

 

3. Wizyty studyjne- 3 wizyty/grupę

 

Każdy uczestnik/czka projektu weźmie udział w 3 wizytach studyjnych. Łącznie w projekcie przeprowadzonych zostanie 27 trzydniowych wizyt. Na zakończenie każdy uczestnik/czka otrzyma potwierdzenie odbycia wizyty. Każda wizyta odbywać się będzie w innym podmiocie przedsiębiorczości społecznej, np. spółdzielnia socjalna, fundacja, stowarzyszenie

 

4. Dodatkowe zadania praktyczne w formie case- study w ramach zespołów projektowych - 16godzin/ grupę

 

Każda grupa studentów/tek śr. 5 osób (5 grup/edycję) w ramach studenckich 5- osobowych zespołów projektowych przygotuje biznesplan (m.in. cele, dane dotyczące produktów/usług, ocena rynku, analiza finansowa). Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich KUL.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, godz. 11:42 - Edyta Kołtun