Analizując struktury kompletnych leksykonów osobowości w różnych językach/kulturach można wyłonić kluczowe, a jednocześnie uniwersalne wymiary różnic między ludźmi w zakresie osobowości. W związku z tym badania psycholeksykalne są ukierunkowane na uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

 

Czy istnieją uniwersalne kulturowo cechy osobowości?

Ile jest uniwersalnych kulturowo cech osobowości?

Jakie to są cechy?

Jakie cechy są specyficzne dla pewnych kręgów językowych/kulturowych?

 

Obecnie zespół PLR Lab prowadzi badania nad:

  • językiem polskim,
  • językiem litewskim,
  • językiem ukraińskim,
  • językiem rosyjskim oraz
  • językiem białoruskim,

 

koncentrując się na różnych częściach mowy (m.in. przymiotnikach, czasownikach, rzeczownikach).

 


 

Metodyka badań psycholeksykalnych, która oferuje dobrze opracowaną naukową taksonomię różnic indywidualnych, może być również wykorzystywana do realizacji badań aplikacyjnych, m.in. w dziedzinach:

  • psychologii politycznej (spostrzeganie liderów politycznych, spostrzeganie partii politycznych, wizerunek elektoratów),
  • marketingu (obraz siebie konsumentów marek produktów i usług),
  • psychologii zwierząt (spostrzegana osobowość zwierząt).
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2017, godz. 12:18 - Ana Ivanova