• Paweł Gondek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Przewodniczący
 • Paul Richard Blum (Loyola University in Baltimore)
  Leon Dyczewski OFMConv
 • ks. Augustyn Eckmann (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Francolino José Gonçalves (École Biblique et Archéologique Française, Jérusalem)
 • Henryk Kiereś (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Enrique Martínez (Universidad Abat Oliba)
 • Urszula M. Mazurczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Andrzej Mencwel (Uniwersytet Warszawski)
 • Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski)
 • Józef Niewiadomski (Leopold – Franzes - Universität Innsbruck)
 • Jacek Pawlik SVD (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • Janusz Plisiecki (emerytowany prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)
  Ryszard Rubinkiewicz SDB
 • ks. Jan Sochoń (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Bogumiła Truchlińska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
 • Zofia J. Zdybicka USJK (emerytowany prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2017, godz. 08:53 - Andrzej Zykubek