Upowszechnienie wiedzy o wybranych zjawiskach społecznych i studiach wyższych na kierunkach związanych z naukami społecznymi wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwach lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim”

 

 

Podstawowym celem projektu jest przybliżenie uczniom klas drugich i trzecich wybranych zjawisk społecznych, z którymi uczniowie mogą spotykać się osobiście lub/i w debacie publicznej. Jak mamy nadzieję, ukazanie mechanizmów tych zjawisk, ich genezy i skutków społecznych pozwoli uczniom nie tylko na poprawę własnych kompetencji społecznych, ale również powiększy ich zasób wiedzy, możliwy do wykorzystania w trakcie sprawdzianu maturalnego.

 

W ramach projektu edukacyjnego oferujemy w każdym semestrze jedną prelekcję dla uczniów z puli 23 tematów do wyboru. Prelekcje są przeprowadzane przez pracowników Instytutu Socjologii KUL na terenie szkoły. W trakcie prelekcji przybliżamy maturzystom również specyfikę studiów na kierunkach związanych z naukami społecznymi. Zainteresowani uczniowie i nauczyciele otrzymują drogą elektroniczną Newsletter w cyklu dwumiesięcznym, zawierającym m.in.: opracowania tematyczne, informacje o publikacjach, zapowiedzi wydarzeń naukowych, aktualności.

 

Obecnie w projekcie uczestniczą 24 szkoły z trzech województw.

 

Zapraszamy do współpracy kolejne szkoły!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 14:39 - Tomasz Peciakowski