Historia Katedry Psychologii Rozwojowej

Historia Katedry

Katedra Psychologii Rozwojowej, mimo że istniała zaraz po wojnie, dopiero w 1987 roku otrzymała kierownika. Był nim dr hab. Czesław Walesa, który pełnił tę funkcję do roku 2006.Od roku akademickiego 2006/2007, po przejściu na emeryturę profesora Czesława Walesy, funkcję kuratora Katedry Psychologii Rozwojowej objął prof. dr hab. Piotr Francuz.

Obecnie, kierownikiem Katedry jest dr hab. Ewa Rzechowska, która przejęła tę funkcję w styczniu 2009 roku.

 

Prof. dr hab. Czesław Walesa

Był pierwszym Kierownikiem Katedry Psychologii Rozwojowej (1987-2006)

Zainicjował szereg oryginalnych badań, m.in.:

-  badania nad  tematyka rozwoju religijnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Rezultatem Jego wieloletniej pracy jest książka

Rozwój religijności człowieka. T. I: Dziecko (Lublin, 2005).

- badania nad rozwojem Decyzji Życiowo Doniosłych

- badania nad rozwojem poznawczym dziecka

Jubileusz pracy i pożegnanie prof. Walesy - Galeria

Autor: Kamila Konopa
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2011, godz. 22:35 - Leszek Wojtowicz