Doktoranci Katedry Psychologii Rozwojowej

 

 

 

mgr Małgorzata Charęzińska

Psycholog, doktorantka w Katedrze Psychologii Rozwojowej KUL. Absolwentka Nauk o Rodzinie. Naukowo interesuje się kognitywną psychologią rozwojową, dziecięcymi teoriami umysłu. Podjęta na studiach doktoranckich tematyka badawcza obejmuje dziecięce fałszywe przekonania i ich związki z emocjami. Prywatnie żona, mama dwójki dzieci.

 

 

 

mgr Aleksandra Duda

Psycholog,  doktorantka w Katedrze Psychologii Rozwojowej KUL. Zawodowo psycholog w Zakładzie Opiekuńczym dla osób starszych, a także nauczyciel psychologii w Szkole Medycznej. Zainteresowania naukowe skupiają się na psychologii rozwoju człowieka dorosłego szczególnie w zakresie późnej dorosłości.

 

 

 

 

 

mgr Anna Krakowiak

Psycholog, doktorantka w Katedrze Psychologii Rozwojowej KUL. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół decyzyjności osób dorosłych zajmujących niskie i średnie stanowiska.

 

 

 

mgr Weronika Gigilewicz 

Psycholog, doktorantka w Katedrze Psychologii Rozwojowej KUL. Absolwentka Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych, w tym Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Obszary zainteresowań naukowych m.in.: kultura popularna i jej nurty jako kontekst rozwoju człowieka, kultura transparencji, jako wspólny mianownik zjawisk społecznych, zjawisko odroczonej dorosłości w kontekście transformacji wzorców kulturowych, psychologiczne aspekty korzystania z nowych mediów.

 

 

mgr Bogumiła Krawiec

 

 

mgr Karolina Ciepiela

 

 

mgr Marta Wiśniewska

 

 

 

 

 

 

Autor: Kamila Konopa
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2019, godz. 11:44 - Anna Ciesielska