Problematyka badawcza

 

Katedra Językoznawstwa Romańskiego powstała 01.03.2017. Pracownicy Katedry prowadzą badania problemu ekonomii i redundancji oraz innych problemów składniowych i semantycznych w językach romańskich. W kręgu ich zainteresowań znajduje się również semantyka leksykalna, semantyka tekstu, teoria interpretacji, analiza dyskursu, pragmatyka, a także terminologia i przekładoznawstwo.

 

 

Kierownik Katedry
dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

 

Obsada Personalna Katedry

mgr Nina Klekot

mgr Leticia López Martínez

dr Paulina Mazurkiewicz
dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL

 


Kontakt
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II

Instytut Filologii Romańskiej
Katedra Językoznawstwa Romańskiego
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

 

pokój 358 (Gmach Główny)

tel.   +48 81/ 445 43 58

fax:  +48 81/445 43 45

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2019, godz. 09:57 - Edyta Kociubińska