REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW KOMERCJALIZACYJNYCH

Informujemy, iż wszedł Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kształcenia został wprowadzony REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW KOMERCJALIZACYJNYCH na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II:

 

Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kształcenia

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW KOMERCJALIZACYJNYCH

 

Wzór wniosku o przyznanie grantu komercjalizacyjnego

2020-02-20

Zlecone prace naukowo - badawcze.

Szanowni Państwo,

 

pod poniższym linkiem mogą Państwo pobrać wzór umowy w zakresie prac naukowo - badawczych, zachęcamy do zapoznania się z treścią umowy.

 

Wzór umowy

2019-11-20

Schemat organizacyjny - Komercjalizacja Wiedzy

Szanowni Państwo,

 

poniżej znajdą Państwo schemat organizacyjny w zakresie komercjalizacji wiedzy w naszym Dziale.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

2019-10-28 Czytaj dalej...

Zmiana regulaminu - projekt "Inkubator Innowacyjności 2.0"

Informujemy, że w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz KUL Creaitve sp. z o. o. oraz w związku z prowadzonym naborem wniosków w ramach przedmiotowego projektu, strona pod adresem:

https://www.kul.pl/nabor-wnioskow-w-projekcie-inkubator-innowacyjnosci-2-0-quot,art_85629.html

 

zmianie uległ regulamin projektu

 

Aktualizacja regulaminu-pobierz.

2019-05-27

Szkolenia on-line z zakresu komercjalizacji wiedzy

Informujemy, iż w wyniku realizacji projektu "Inkubator Innowacyjności" zostały opracowane dla pracowników szkolenia on-line z zakresu komercjalizacji wiedzy. 

 

Szkolenie on-line - badania naukowe, prace rozwojowe

 

Szkolenie on-line - badania naukowe, prace rozwojowe

Szkolenie on-line - komercjalizacja bezpośrednia

Szkolenie on-line - komercjalizacja pośrednia

Szkolenie on-line - patenty

Szkolenie on-line - prawa autorskie

 

 

 

2019-01-31

Pierwszy spin-off z udziałem pracowników naukowych KUL

Z radością informujemy, iż 6. grudnia 2018r. został utworzony pierwszy spin-off z udziałem pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz spółki KUL Creative sp. z o.o.

Wkrótce poinformujemy o szczegółach tego innowacyjnego przedsięwzięcia w naszym środowisku akademickim. 

2018-12-11

Nabór wniosków w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”

Informujemy, że w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ogłaszają nabór wniosków w zakresie:

 

  1. Wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych - nabór od dnia 31/10/2017 do 30/11/2017 do godziny 15 tej. W ramach naboru dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przewidziana jest pula środków nie wyższa niż 100 000,00 zł.

Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie projektu znajdującym się poniżej.

 

Odpowiedzi na pytania związane z projektem udziela:

  • p. Radosław Krajewski – kierownik projektu, Broker Innowacji, tel. 81 454 56 87, radoslaw.krajewski@kul.pl

 

 

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu

Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Budynek Centrum Transferu Wiedzy, pok. nr 6

 

 

 

Treść Regulaminu projektu „Inkubator Innowacyjności” realizowanego przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: 

 

REGULAMIN PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 22.11.2017

 

Załączniki

 

Załącznik 1 - WYKAZ KRAJOWYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

Załącznik 2 - DEFINICJE POZIOMÓW GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ TRL

Załącznik 3 - WNIOSEK O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE PROMOCJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 4 - KARTA OCENY WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE PROMOCJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE OCHRONY PATENTOWEJ WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 6 - KARTA OCENY WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE OCHRONY PATENTOWEJ WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 7 - WNIOSEK O OBJĘCIE WSPARCIEM PRZEDWDROŻENIOWYM WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH 22.11.2017

Załącznik 8 - KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM PRZEDWDROŻENIOWYM WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 9 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM PRZEDWDROŻENIOWYM WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 10 - RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI WSPARCIA PRZEDWDROŻENIOWEGO WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

 

 

2017-10-31

Przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”

Informujemy, że nabór wniosków na udzielenie wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych w projekcie „Inkubator Innowacyjności” realizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej zostaje wydłużony do dnia 04.05.2017r. do godziny 13:00.
 
Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie projektu i znajdują się na stronie www.kul.pl/inkubator.
Odpowiedzi na pytania związane z projektem udziela:
• Radosław Krajewski – Kierownik projektu, Broker Innowacji, tel. 81 454 56 87, e-mail: radoslaw.krajewski@kul.pl
 
Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu
Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Budynek CTW, pok. nr 6
2017-04-26

KUL wykonawcą usługi dla firmy Makolab S.A. w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii DOBRU wraz z Wydziałem Filozofii KUL  pozyskali zlecenie na przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych na rzecz spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych – MakoLab S.A. Wykonawcami usługi będzie zespół pracowników Wydziału Filozofii kierowany przez Pana dr. hab. Piotra Kulickiego, prof. KUL oraz Pana dr. hab. Roberta Trypuza. Wartość usługi to blisko 400 tysięcy złotych.

  

Celem realizacji projektu i finalnym jego rezultatem jest opracowanie w oparciu o innowacyjne rozwiązania z ogólnie rozumianej dziedziny Sztucznej Inteligencji, znacząco ulepszonej i gotowej do wdrożenia usługi wyszukiwarki internetowej dla dedykowanych stron internetowych.

 

Zakres projektu obejmuje prace badawcze, rozwojowe oraz wdrożeniowe w następującym obszarze:

1.Analiza najnowszych metod przetwarzania języka naturalnego (NLP) oraz metod wykorzystujących elementy sieci semantycznej, tzw. ontologii, stosowanych w indeksowaniu i wyszukiwaniu dokumentów.

2.Opracowanie wytycznych dot. tworzenia ontologii na potrzeby Sztucznej Inteligencji.

3.Opracowanie modułu indeksującego odpowiedzialnego za opisanie podstrony witryn elementami grafu sieci semantycznej z wykorzystaniem mechanizmów NLP.

4.Opracowanie modułu ekspanderów semantycznych odpowiedzialnego za wybór wyników wyszukiwania w sytuacji braku jednoznacznych typów.

5.Przygotowanie i przeprowadzenie badań kognitywnych dot. oceny trafności wyników wyszukiwania przez użytkowników.

 

Makolab S.A. jest agencją cyfrową – firmą stosującą rozwiązania informatyczne w celu zapewnienia jej klientom skutecznej obecności w mediach cyfrowych. Rozwiązania te obejmują kreacje zaawansowanych witryn internetowych, rozwiązań e-commerce, systemów CRM, systemów biznesowych oraz całe spektrum rozwiązań związanych z marketingiem internetowym.

2017-04-26