inkubator

 

 

Nabór wniosków w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”

 

Informujemy, że w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ogłaszają nabór wniosków w zakresie:

 

  1. Wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych - nabór od dnia 27/03/2017 do 28/04/2017 do godziny 15 tej. W ramach naboru dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przewidziana `jest pula środków nie wyższa niż 200 000,00 zł.

UWAGA! Informujemy, że nabór wniosków na udzielenie wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych zostaje wydłużony do dnia 04.05.2017r. do godziny 13:00

 

  1. Wsparcia w zakresie promocji wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór ciągły począwszy od dnia 27/03/2017.
  2. Wsparcia w zakresie ochrony patentowej wyników badań naukowych i prac rozwojowych– nabór ciągły począwszy od dnia 27/03/2017.

 

Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie projektu znajdującym się poniżej.

 

Odpowiedzi na pytania związane z projektem udziela:

  • p. Radosław Krajewski – kierownik projektu, Broker Innowacji, tel. 81 454 56 87, radoslaw.krajewski@kul.pl

 

 

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu

Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Budynek Centrum Transferu Wiedzy, pok. nr 6

 

 

 

Treść Regulaminu projektu „Inkubator Innowacyjności” realizowanego przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

 

REGULAMIN PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 23.03.2017

 

Załączniki

 

Załącznik 1 - WYKAZ KRAJOWYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

Załącznik 2 - DEFINICJE POZIOMÓW GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ TRL

Załącznik 3 - WNIOSEK O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE PROMOCJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 4 - KARTA OCENY WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE PROMOCJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE OCHRONY PATENTOWEJ WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 6 - KARTA OCENY WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE OCHRONY PATENTOWEJ WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 7 - WNIOSEK O OBJĘCIE WSPARCIEM PRZEDWDROŻENIOWYM WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 8 - KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM PRZEDWDROŻENIOWYM WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 9 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM PRZEDWDROŻENIOWYM WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 10 - RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI WSPARCIA PRZEDWDROŻENIOWEGO WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

 

 

Pobierz wszystkie załączniki w formacie ZIP

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2017, godz. 21:45 - Radosław Krajewski