Katedra Filozofii Kultury i Sztuki KUL,
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,

Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii” oraz Adler-Aquinas Institute (USA)

zapraszają na XVI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu

«PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU»

 

Uniwersytet katolicki: zagrożenia i perspektywy

 

8 czerwca 2017 (czwartek)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 

PANEL DYSKUSYJNY (sala CTW-113)

 

 • 10.00 Otwarcie Sympozjum: JM REKTOR KUL
 • 10.10 Prof. dr hab. Piotr JAROSZYŃSKI (KUL) – Po co uniwersytet katolicki?
 • 10.40 O. dr Zdzisław KLAFKA (Rektor WSKSiM, Toruń) – Uniwersytet wobec wyzwań nowej ewangelizacji 
  • Dyskusja
  • 11.40 Przerwa na kawę
 • 12.00 Prof. Thomas MICHAUD (Dziekan West Liberty University, USA) – Progressive Higher Education: Through Homogeneity to Ideal Diversity (Progresywne szkolnictwo wyższe: poprzez jednorodność do idealnej różnorodności)
  • Dyskusja
  • Przerwa na obiad: 13.30-15.00

 

OBRADY W SEKCJACH

 

I. The Need of a Truly Catholic University
(wystąpienia w języku angielskim) (s. GG-208)

 • 15.00 Prof. Peter A. REDPATH (Rektor Adler-Aquinas Institute, USA) – Preserving the Identity of a Catholic University in an Increasingly Fragmented World (Zachować tożsamość uniwersytetu katolickiego w coraz bardziej wzrastającej fragmentaryzacji świata)
 • 15.30 Prof. Curtis HANCOCK (Rockhurst University, USA) – What happened to the Catholic University? (Co stało się z uniwersytetem katolickim?)
 • 16.00 Prof. Thomas MICHAUD (Dziekan West Liberty University, USA) – What future of the Catholic University? (Jaka przyszłość uniwersytetu katolickiego?)
  • Dyskusja

 

II. Uniwersytet w perspektywie historycznej
(wystąpienia w języku polskim) (s. GG-212)

 • 15.00 Dr hab. Zbigniew PAŃPUCH (KUL) – Od Akademii do uniwersytetu
 • 15.30 Prof. dr hab. Bogusław PAŹ (UWr.) – Katolicka a protestancka wizja uniwersytetu (XVII-XVIII w.)
 • 16.00 Dr Artur MAMCARZ-PLISIECKI (KUL) – Upaństwowienie czyli zideologizowanie uniwersytetów (XIX-XXI w.)
  • Dyskusja

 

PANEL DYSKUSYJNY (s. CTW-113)

 

 • 15.00 Prof. dr hab. Mieczysław RYBA (KUL) – Wizja KUL-u w świetle projektu jego założycieli
 • 15.30 Ks. prof. dr hab. Tadeusz GUZ (KUL) – Uniwersytet katolicki jako pełny uniwersytet
 • 16.00 Dr hab. Imelda CHŁODNA-BŁACH (KUL) – Uniwersytet katolicki w myśli św. Jana Pawła II i J. Ratzingera
  • Dyskusja
  • 17.00 Przerwa na kawę
 • 17.30 Prof. dr hab. Artur ANDRZEJUK (UKSW) – Czy i jaka filozofia na uniwersytecie?
 • 18.00 Ks. prof. dr hab. Andrzej MARYNIARCZYK (KUL) – Antropologiczne podstawy O. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca koncepcji uniwersytetu
  • Dyskusja
 • 19.00 Prof. dr hab. Piotr JAROSZYŃSKI (KUL) – Podsumowanie i zamknięcie sympozjum

 

 • Konferencji towarzyszyć będzie sesja plakatowa
 • Zapraszamy na Mszę św. o godzinie 8:00, która zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2017, godz. 18:20 - Andrzej Zykubek