Lista projektów obsługiwanych, realizowanych przez DPM:

 

Improving mutual recognitions of European arrest warrants for the purpose of executing in absentia judgments (InAbsentiEAW) - projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu "Sprawiedliwość"; koordynator projektu: Rechtbank Amsterdam (Holandia), partnerzy projektu: Uniwersytet w Maastricht (Holandia), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, De Federale Overheidsdienst Justitie – Le Service Public Federal Justice (Belgia), The Court of Appeal of Ireland (Irlandia), Országos Bírósági Hivatal (Węgry), Ministerul Justitiei (Rumunia)

 

Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (rozpoczęcie projektu w 2018 r.); partner projektu: Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny (Ukraina)

 

Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER

 

KUL krok po kroku - projekt Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej - projekt Programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

 

Mistrzowie Dydaktyki - projekt pozakonkursowy MNiSW o charakterze wdrożeniowym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER

 

 

logo_mszmenmsaction-grants-2017jpglogonawa

plbyua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2019, godz. 08:23 - Urszula Czyżewska