Struktura Wydziału

Instytut Inżynierii Środowiska
Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz- Boroń, prof. KUL
 
p.o. Dyrektor Instytutu
dr Rafał Kuzioła
Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 09:01 - Adam Garbacz