II Konferencja Filozofii Nauki
i Metod Formalnych w Filozofii

 

Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Centrum Transferu Wiedzy, s. 219

 

Program

 

Środa, 22 listopada 2017

 

10:15 Opening words

 • prof. Tomasz Placek, Uniwersytet Jagielloński & dr hab. Marek Lechniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski

10:30 Invited lecture

 • Methodological Pluralism for Dispositionalists - prof. Stephen Mumford, Durham University

11:30 Refreshments

 

11:45 Sesja I

 • Quantum Contextuality, Physics of Paradox, and Ontology - dr Marek Woszczek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Are different laws of nature necessary in different ways? - mgr Joanna Luc, Uniwersytet Jagielloński
 • Incongruent counterparts – was Kant mistaken? - Marta Emilia Bielińska, Uniwersytet Jagielloński

13:15 Lunch

 

14:45 Sesja II

 • On the modal notion of past, present, and future - prof. Tomasz Placek, Uniwersytet Jagielloński
 • Fitch paradox in three-valued modal logic - dr hab. Tomasz Jarmużek & mgr Krzysztof Krawczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Program explanations in mathematics - prof. Krzysztof Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski

16:15 Refreshments

 

16:30 Sesja III

 • Zasada Cournota i Zasada Regularności - dr hab. Anna Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski
 • Minimalizacja entropii i prostota jako zasady maszynowego rozpoznawania wzorców w ujęciu Satosi Watanabego - mgr Jakub Płonka, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Kwestia obserwowalności a przedmioty teoretyczne - mgr Paulina Seidler, Uniwersytet Warszawski
 • Nieprzypadkowy metabolizm? O ewolucji paradygmatów w biogenezie - dr Andrzej Zykubek, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 

Czwartek, 23 listopada 2017

 

10:00 Sesja IV

 • Zasada Leibniza a zmiana - dr hab. Jan Czerniawski, Uniwersytet Jagielloński
 • Status zasady identyczności rzeczy nieodróżnialnych w strukturalizmach czasoprzestrzennych - mgr Damian Luty, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

11:00 Przerwa kawowa

 

11:15 Sesja V

 • Odkrycie równań Maxwella: logika kontra wyobraźnia - prof. Wojciech Sady, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
 • pewnym rozumieniu tezy strukturalizmu matematycznego - mgr Marcin Czakon, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Paradygmaty w nauce i religii w pismach Iana G. Barboura - mgr Łukasz Polkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

12:45 Obiad

 

14:15 Sesja VI

 • Możliwość formalizacji myślenia szybkiego na przykładzie problemu Lindy - dr hab. Piotr Łukowski, Uniwersytet Łódzki
 • Wnioskowanie materialne - dr Robert Kublikowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Czy nauka jest po to, aby kierować ludzkimi przekonaniami na temat świata?- mgr Adam Kubiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski

15:45 Przerwa kawowa

 

16:00 Sesja VII

 • Bernarda Riemanna filozofia nauki - dr hab. Wiesław Wójcik, Akademia im. Jana Długosza
 • Matematyka a świat zjawisk przyrodniczych - dr Krzysztof Jaworski, Uniwersytet Szczeciński
 • Początki ekonomizacji filozofii nauki - dr Jacek Poznański, Akademia Ignatianum

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2017, godz. 11:06 - Andrzej Zykubek