Aktualności

Najnowsze publikacje

Pracownia Stresu Oksydacyjnego

 

Ścibior A., Wojda I., Wnuk E., Pietrztyk Ł., Plewa Z. 2021. "Response of cytoprotective and detoxifying proteins to vanadate and/or magnesium in the rat liver: the Nrf2- Keap1 system", Oxid. Med. Cell. Longev., 2021, 8447456 [IF – 6.543, 100 pkt]

Nowe granty z NCN, które zostały uzyskane przez pracowników Laboratorium Optyki Rentgenowskiej

Grant PRELUDIUM

Kierownik: mgr Agata Ładniak, opiekun naukowy: dr Robert Mroczka
Badania mechanizmu zaburzeń błonowych mikroorganizmów wywołanych obecnością miedzi jako efektywnego substratu antybakteryjnego oraz potencjalnego nośnika substancji aktywnie czynnych.


Ponadto KUL jest partnerem w grancie OPUS (KUL jest w konsorcjum): „Odpowiedź behawioralna i fizjologiczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) na farmy wiatrowe w krajobrazie rolniczym”, który został zgłoszony przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Wykonawcą ze strony KUL w tym projekcie jest dr Rafał Łopucki.

Szanowni Państwo,

Pani prof. Magdalena Staniszewska (Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii) prowadzi specjalne wydanie Pharmaceuticals (ISSN 1424-8247) zatytułowane "Tryptophan Metabolism as the Therapeutic and Biomarker Target" i zaprasza do przesyłania prac.

Szczegółowe informacje odnośnie tematyki specjalnego wydania dostępne są na stronie:
https://www.mdpi.com/journal/pharmaceuticals/special_issues/tryptophan_metabolism_ph#info

Prace mogą być przesyłane do 30 września 2022 r.

 

Najnowsze publikacje

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

 

1. A. Kuźniar, K. Włodarczyk, I. Sadok, M. Staniszewska, M. Woźniak, K. Furtak, J. Grządziel, A. Gałązka, E. Skórzyńska-Polit, A. Wolińska, A Comprehensive Analysis Using Colorimetry, Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry and Bioassays for the Assessment of Indole Related Compounds Produced by Endophytes of Selected Wheat Cultivars, Molecules 26(5) 2021 1394 -1412, doi:10.3390/molecules26051394

2. Tkaczuk-Włach J, Kędzierski W, Jonik I, Sadok I, Filip A, Kankofer M, Polkowski W, Ziółkowski P, Gamian A, Staniszewska M, Immunomodulatory Factors in Primary Endometrial Cell Cultures Isolated from Cancer and Noncancerous Human Tissue-Focus on RAGE and IDO1, Cells 2021 Apr 25;10(5):1013. doi: 10.3390/cells10051013

3. Czech M, Konopacka M, Rogolinski J, Maniakowski Z, Staniszewska M, Łaczmanski Ł, Witkowska D, Gamian A, The Genotoxic and Pro-Apoptotic Activities of Advanced Glycation End-Products (MAGE) Measured with Micronuclei Assay Are Inhibited by Their Low Molecular Mass Counterparts, Genes 2021, 12, 729. https://doi.org/10.3390/genes12050729

Najnowsze publikacje

Pracownia Stresu Oksydacyjnego

 

1. Ścibior A., Wnuk E., Gołębiowska D. 2021. Wild animals in studies on vanadium bioaccumulation - Potential animal models of environmental vanadium contamination: A comprehensive overview with a Polish accent. Sci. Total Environ., 785, 147205 [IF – 6.551, 200 pkt]


2. Zwolak I. 2021. Epigallocatechin gallate for management of heavy metal-induced oxidative stress: Mechanisms of action, efficacy, and concerns. Int. J. Mol. Sci., 22(8),4027 [IF – 4.556, 140 pkt]

 

Publikacja "Atlas of the pig gut" w Academic Press współautorstwa dr hab. Tomasza Skrzypka, dr. Waldemara Kazimierczaka i mgr Emila Zięby, naukowców pracujących w ICBN

Pod koniec kwietnia 2021 r. Academic Press wydał “Atlas of the Pig Gut. Research and Techniques from birth to adult life”. Redaktorami książki są prof. Romuald Zabielski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (obecnie Centrum Medycyny Translacyjnej) SGGW w Warszawie i dr hab. Tomasz Skrzypek z Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autorami rozdziałów są pracownicy naukowi KUL (dr hab. Tomasz Skrzypek, dr Waldemar Kazimierczak i mgr Emil Zięba) i SGGW, a także naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Książka jest już dostępna w większości księgarń internetowych na świecie.  

  Atlas dedykowany jest pamięci wieloletniego pracownika KUL, twórcy pierwszej na Uniwersytecie pracowni mikroskopii elektronowej, śp. dr Henryka Skrzypka, naukowca i przyjaciela, który wprowadzał autorów w świat technik mikroskopowych.

 

„Atlas of the Pig Gut” to ponad 170 stronicowe bogato ilustrowane kompendium wiedzy o technikach mikroskopowych, w którym autorzy zdradzają wiele sekretów ze swojej „kuchni”: technik właściwego przygotowania tkanek miękkich do mikroskopowania, uzyskania optymalnego obrazu mikroskopowego 2D i 3D, itp. Wiele miejsca poświęcono dozwolonym i niedozwolonym technikom obróbki cyfrowej obrazu mikroskopowego oraz przygotowaniu rycin do publikacji. Edytorem graficznym i autorem części rycin jest mgr Emil Zięba, specjalista w Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej ICBN. Wszystkie rozdziały opierają się na oryginalnych obrazach uzyskanych w czasie około 15 lat wspólnie prowadzonych badań nad rozwojem jelita cienkiego świni domowej. W dalszej części książki zamieszczono rozdziały obrazujące postnatalny rozwój jelita, obecność drobnoustrojów w jelicie, różnice w budowie błony śluzowej jelita u prosiąt z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu (IUGR) oraz wybrane aspekty z zakresu patologii jelita. Dla Autorów to najważniejsza część książki, ponieważ zawarta w niej została dokumentacja najważniejszych osiągnięć warszawsko-lubelskiego Zespołu, która prowadzi do lepszego zrozumienia procesów rozwoju jelita w okresie postnatalnym. Biorąc pod uwagę wiele funkcjonalnych podobieństw pomiędzy przewodem pokarmowym świni i człowieka Autorzy liczą na to, że „Atlas of the Pig Gut” zainteresuje także wszystkich studiujących anatomię i fizjologię człowieka.

 

Kwietniowe seminarium

 

W kwietniu seminarium nie odbędzie się i w związku z tym prezentacja zostanie przedstawiona przez Laboratorium Optyki Rentgenowskiej w maju. Wkrótce podamy informacje dotyczące terminu tego seminarium, tematu prezentacji oraz nazwiska prelegenta.

 

Szanowni Państwo,

 

Pani prof. Magdalena Staniszewska wraz z Panią dr Iloną Sadok (Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii) prowadzą specjalne wydanie czasopisma Sensors (ISSN 1424-8220, IF 3.275), zatytułowane "Electrochemical Sensors for Determination of Biomolecules".

 

Szczegółowe informacje odnośnie tematyki specjalnego wydania dostępne są na stronie:

https://www.mdpi.com/journal/sensors/special_issues/Electrochem_Sens_Determ_Bio

Poniżej zaproszenie do przesyłania prac do tego specjalnego wydania. Prace mogą być przesyłane do 15 stycznia 2022 r.

flyer_-_electrochem_sens_determ_bio 

Najnowsze publikacje

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

 

1. Staniszewska, M., Bronowicka-Szydełko, A., Gostomska-Pampuch, K., Szkudlarek, J., Bartyś, A., Bieg, T., Gamian, E., Kochman, A., Picur, B., Pietkiewicz, J., Kuropka, P., Szeja, W., Wiśniewski, J., Ziółkowski, P., Gamian, A., The melibiose-derived glycation product mimics a unique epitope present in human and animal tissues, Scientific Reports, 2021, 11(1), 2940.
2. Sadok, I., Rachwał, K., Jonik, I., Staniszewska, M., Reliable chromatographic assay for measuring of indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) activity in human cancer cells, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2021, 36(1), pp. 581–592.

Zaproszenie na marcowe seminarium naukowe w ICBN 

Zapraszamy na Seminarium ICBN w dniu 11 marca o godz. 9:00, na którym mgr inż. Kinga Gostomska-Pampuch z Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przedstawi prezentację pt. "Identyfikacja produktów zaawansowanej glikacji, występujących w surowicy ludzkiej"
Seminarium odbędzie się za pomocą platformy MS Teams. Zainteresowanych prosimy o kontakt w celu dopisania do listy uczestników na adres: ICBN@kul.pl

Pani mgr inż. Kinga Gostomska-Pampuch jest doktorantką w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu i przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Staniszewskiej, prof. KUL.

Zaproszenie na lutowe seminarium naukowe w ICBN 

Zapraszamy na Seminarium ICBN w dniu 11 lutego o godz. 9:00, na którym dr hab. Mariusz Barczak, prof. uczelni z Katedry Chemii Teoretycznej, Wydziału Chemii, UMCS przedstawi prezentację pt. "Nanoporowate materiały krzemionkowe jako skuteczne adsorbenty szkodliwych substancji z wód i ścieków."
Seminarium odbędzie się za pomocą platformy MS Teams. Zainteresowanych prosimy o kontakt w celu dopisania do listy uczestników na adres: ICBN@kul.pl

W związku z nieprzewidzianymi wcześniej okolicznościami mgr inż. Kinga Gostomska-Pampuch zaprezentuje wyniki swoich badań w innym terminie.

 

Szanowni Państwo, 

Dziękując za współprace w minionym roku zwracam się do Państwa z serdecznymi życzeniami na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia spędzone w zdrowiu i serdecznej rodzinnej atmosferze. Niech ten miły czas napełni nas wszystkich nadzieją i pozytywnym spojrzeniem na przyszłość.

Życzę sukcesów w Nowym Roku 2021, mając nadzieje na dalszą współpracę.

Z pozdrowieniami - przesyła Dyrekcja ICBN

 

 

Zaproszenie na grudniowe seminarium naukowe w ICBN 

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Dyrektor ICBN serdecznie zapraszamy na comiesięczne seminarium.  

Najbliższe odbędzie się w czwartek 10 grudnia o godz. 9:00 w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

 

Wykład pt. "Chromatograficzne metody oznaczania patuliny (mykotoksyny) w owocach" przedstawi dr Agnieszka Szmagara z Pracowni Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich Pracowników oraz Studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, a także osoby zainteresowane prezentowanymi zagadnieniami.

By uzyskać dostęp do spotkania w MS Teams należy wysłać mail z taką prośbą na adres Sekretariatu ICBN tj. icbn@kul.pl 

 

 Nagroda dla Dyrektor ICBN

 

Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Magdalena Staniszewska, prof. KUL otrzymała prestiżową nagrodę z ramienia Komisji Europejskiej w konkursie Innovation Radar Prize 2020 w kategorii Women-led Innovation za pracę nad technologią do diagnostyki nowotworów opracowywanej przez firmę SDS Optic z siedzibą na terenie kampusu KUL przy Konstantynów.

Komisja Europejska wyselekcjonowała do finału konkursu 12 podmiotów z kilku tysięcy jednostek z Całej Unii Europejskiej, które pracują nad innowacyjnymi i przełomowymi technologiami.


Szczegóły:
SDS Optic i Politechnika Wrocławska zwycięzcami konkursu Innovation Radar Prize 2020
Informacja na portalu Twitter
Informacja na portalu Facebook

 

Zaproszenie na listopadowe seminarium naukowe w ICBN 

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Dyrektor ICBN serdecznie zapraszamy na comiesięczne seminarium.  

Najbliższe odbędzie się w czwartek 12 listopada o godz. 9:00 w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Wykład pt. "Analiza struktury błony śluzowej jelita cienkiego prosiąt Sus scrofa domestica / Sus scrofa (Duroc / Hampshire /dzik) w okresie postnatalnym" wygłosi dr hab. Tomasz Skrzypek z Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej ICBN.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich Pracowników oraz Studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, a także osoby zainteresowane prezentowanymi zagadnieniami.

By uzyskać dostęp do spotkania w MS Teams należy wysłać mail z taką prośbą na adres Sekretariatu ICBN tj. icbn@kul.pl 

 

 

Zaproszenie na październikowe seminarium naukowe w ICBN 

Szanowni Państwo,

w związku z nadesłanymi prośbami, informujemy, że comiesięczne seminaria ICBN zostają przeniesione na drugie czwartki miesiąca, godz. 9:00.

W tym miesiącu wyjątkowo seminarium odbędzie się w czwartek 15 października, godz. 9:00.

 

Seminarium odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Wykład pt. "Wpływ fluktuacji temperatury na wybrane aspekty biologii Steinernema carpocapsae" wygłosi dr Waldemar Kazimierczak z Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN w ICBN.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich Pracowników oraz Studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, a także osoby zainteresowane prezentowanymi zagadnieniami.

By uzyskać dostęp do spotkania w MS Teams należy wysłać mail z taką prośbą na adres Sekretariatu ICBN tj. icbn@kul.pl 

 

Najnowsze publikacje:

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

 

K. Tyszczuk-Rotko, J. Kozak, M. Sztanke, K. Sztanke, I. Sadok, A screen-printed sensor coupled with flow system for quantitative determination of a novel promising anticancer agent candidate, Senors 20(18) (2020) 5217 - 5228, doi:10.3390/s20185217 (IF 2019 = 3,275  MNiSW = 100) Nauki chemiczne i biologiczne.

 

Pracownia Stresu Oksydacyjnego

 

Ścibior A., Hus I., Mańko A., Jawniak D. 2020. Evaluation of the level of selected iron-related proteins/receptors in the liver of rats during separate/combined vanadium and magnesium administration, J. Trace Elem. Med. Biol., 61, 126550.

 

Ścibior A., Pietrzyk Ł., Plewa Z., Skiba A. 2020. Vanadium: risks and possible benefits in the light of a comprehensive overview of its pharmacotoxicological mechanisms and multi-applications with a summary of further research trends. J. Trace Elem. Med. Biol., 61, 126508.

 

 

Laboratorium Optyki Rentgenowskiej

 

R. Mroczka, A. Słodkowska, The properties of the polyethylene glycol complex PEG(Na+)(Cu+) on the copper electrodeposited layer by Time-of-Flight Secondary-Ion Mass Spectrometry. The new insights, Electrochimica Acta, 2020 (339),   doi.org/10.1016/j.electacta.2020.135931

 

Zaproszenie na marcowe seminarium naukowe w ICBN 

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w drugi wtorek miesiąca tj. 10 marca 2020 o godzinie 9:00 na parterze budynku ICBN w auli 0.08 (Konstantynów 1J).

Wykład pt. "Modyfikacja polimeru PEEK w aspekcie zastosowań biomedycznych" wygłosi mgr Kacper Przykaza z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN.
Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

Zaproszenie na lutowe seminarium naukowe w ICBN 

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się jak zawsze w drugi wtorek miesiąca tj. 11 lutego 2020 o godzinie 9:00 na parterze budynku ICBN w auli 0.08.

Wykład pt. "Charakterystyka materiału polisacharydowo - tlenkowego z wykorzystaniem techniki Langmuira" wygłosi mgr Agata Ładniak z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

Nasze ostatnie publikacje :

Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN

 

Sajnaga, E., Kazimierczak, W., 2020. Evolution and taxonomy of nematode-associated entomopathogenic bacteria of the genera Xenorhabdus and Photorhabdus: an overview. Symbiosis, doi: 10.1007/s13199-019-00660-0.


Skowronek, M., Sajnaga, E., Pleszczyńska, M., Kazimierczak, W., Lis, M., Wiater, A., 2020. Bacteria from the midgut of common cockchafer (Melolontha melolontha L.) larvae exhibiting antagonistic activity against bacterial symbionts of entomopathogenic nematodes: isolation and molecular identification. International Journal of Molecular Sciences 21: e580, doi: 10.3390/ijms21020580.

 

 

Pracownia Stresu Oksydacyjnego:

 

Ścibior A., Szychowski KA., Zwolak I., Dachowska K., Gmiński J. In vitro effect of vanadyl sulfate on cultured primary astrocytes: cell viability and oxidative stress markers, J. Appl. Toxicol., 2020, 1-11. DOI: 10.1002/jat.3939 [IF: 3.065]

 

Zwolak I., 2020. Protective Effects of Dietary Antioxidants against Vanadium-Induced Toxicity: A Review. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Volume 2020, Article ID 1490316, 14 pages.

 

 

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

Simultaneous voltammetric analysis of tryptophan and kynurenine in culture medium from human cancer cells
Ilona Sadok, Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Robert Mroczka, Magdalena Staniszewska
Talanta, Available online 18 November 2019, 120574
DOI information: 10.1016/j.talanta.2019.120574

Sadok I, Rachwał K, Staniszewska M. in Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Volume 176, 30 November 2019, 112805.

 

 

Laboratorium Optyki Rengenowskiej

 

K. Przykaza, K. Woźniak, M. Jurak, A. E. Wiącek, R. Mroczka, Properties of the Langmuir and Langmuir–Blodgett monolayers of cholesterol-cyclosporine A on water and polymer support. Adsorption, May 2019, Volume 25, Issue 4, pp 923–936

 

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej oraz Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN:

 

Łupina, K., Kowalczyk, D., Zięba, E., Kazimierczak, W., Mężyńska, M., Basiura-Cembala, M., Wiącek, A.E., 2019. Edible films made from bledns of gelatin and polysaccharide-based emulsifiers - a comparative study.  Food Hydrocolloids 96: 555-567, doi: 10.1016/j.foodhyd.2019.05.053.

 

Zaproszenie na styczniowe seminarium naukowe w ICBN 

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się jak zawsze w drugi wtorek miesiąca tj. 14 stycznia 2020 o godzinie 9:00 na parterze budynku ICBN w auli 0.08.

Wykład pt. "Nowe zastosowania elektrod sitodrukowanych w analizie śladowej jonów metali w próbkach wód" wygłosi dr  Katarzyna Jędruchniewicz z Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN.

Zaproszenie na grudniowe seminarium naukowe w ICBN 

 Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 10 grudnia o godzinie 9:00 na parterze budynku ICBN w auli 0.08.

Wykład pt. "Próba wyjaśnienia patomechanizmu anemii mikrocytarnej hipochromicznej po podawaniu wanadu oddzielnie oraz w kombinacji z magnezem" wygłosi dr hab. Agnieszka Ścibior, prof. KUL z Pracowni Stresu Oksydacyjnego.

Zaproszenie na listopadowe seminarium naukowe w ICBN 

W dniu 12 listopada o godzinie 9:00 w w auli 0.08 odbędzie się wykład pt. "Materiały hybrydowe - synteza, charakterystyka i zastosowanie analityczne”, który wygłosi mgr Agnieszka Krzyszczak. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Spotkanie z Prezesem PGW Wody Polskie

 

O realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” rozmawiano 25 października na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Lublina odbyły się na zaproszenie Prezesa PGW Wody Polskie Przemysława Dacy i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie 

Podczas konsultacji zaprezentowano i szczegółowo omówiono warianty koncepcyjne realizacji całego przedsięwzięcia.

 

 Zaproszenie na październikowe seminarium naukowe w ICBN

W dniu 8 października (najbliższy wtorek) o godzinie 9:00 w w auli 0.08 odbędzie się wykład pt. "Wpływ preparatyki na jakość uzyskiwanego obrazu w mikroskopii skaningowej”, który wygłosi dr hab. Tomasz Skrzypek Kierownik Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Miło nam poinformować, że w dniu 22 maja 2019 r. dr Tomasz Skrzypek z Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

 

Nadanie stopnia naukowego naszemu pracownikowi.

 

Miło nam poinformować, że dn. 27 czerwca 2019 r.  mgr Magdalenie Lis nadano stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Promotorem pomocniczym był kierownik Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN, Pan dr Waldemar Kazimierczak.

 

Zaproszenie na wykład Prof. Carlo Vascotto, University of Udine, Italy

Zapraszamy na prezentację goszczącego w ICBN prof. Carlo Vascotto dnia 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 14:00 w auli 008 budynku ICBN. Prof. Vascotto, beneficjent programu NCN Polonez3, wygłosi wykład pt. „Molecular journey to unveil the mitochondrial nature of a DNA repair protein” .
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

 

Konferencja dotycząca rewitalizacji oraz przebudowy Zalewu Zemborzyckiego

20 maja w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się konferencja dotycząca rewitalizacji oraz przebudowy Zalewu Zemborzyckiego i doliny rzeki Bystrzycy. Spotkanie zakończyło się zawarciem porozumienia o współpracy na rzecz rewitalizacji Zalewu. Porozumienie zostało podpisane przez Przemysława Dacę - Prezesa PGW Wody Polskie, Ministra Pawła Ciećko - Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Przemysława Czarnka - Wojewodę Lubelskiego, Jarosława Stawiarskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Krzysztofa Żuka - Prezydenta Lublina. Na mocy porozumienia wszystkie strony zadeklarowały chęć współpracy. Nie bez powodu Konferencja odbyła się w ICBN KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski podpisał z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej umowę deklarującą podjęcie współpracy przy projekcie rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego w zakresie prowadzenia
wspólnych badań naukowych, budowania współpracy w postaci wymiany informacji, konsultacji oraz podejmowania wspólnych działań w zakresie popularyzacji i upowszechniania materiału naukowego. W imieniu KUL umowę o współpracy podpisała Prorektor ds. nauki i kształcenia dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za udział w spotkaniu.

 

 


Zaproszenie na majowe seminarium naukowe w ICBN

W dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 10:45 w auli 008 budynku ICBN prezentację pt.„Wpływ temperatury na konkurencję pomiędzy Heterorhabditis megidis a Steinernema spp. (Nematoda: Rhabditidae” wygłosi mgr Magdalena Lis związana z Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 

STARSZE INFORMACJE W ARCHIWUM

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona