PROSAC - Prosocial Actions
Działania prospołeczne i zasoby osobiste

Działania prospołeczne podejmowane są z intencją, aby przynieść korzyść innym ludziom; mogą obejmować szereg różnych zachowań, takich jak np. pomaganie osobie w potrzebie, dzielenie się posiadanymi dobrami, podejmowanie aktywności jako woluntariusz dzieląc się swoją energią, czasem, kompetencjami.  Działania takie mają bardzo duże znaczenie dla relacji między ludźmi, dla grup, a także dla funkcjonowania całego społeczeństwa. Używamy terminu  ‘działania prospołeczne’ na określenie zachowań prospołecznych oraz realizacji prospołecznych celów osobistych (takich, które mają osobiste znaczenie i sens dla jednostki).

 

Chociaż dotychczasowe badania poszerzyły znacznie naszą wiedzę na temat zachowań antyspołecznych (np. przemocy), to wiedza na temat zachowań prospołecznych i ich stymulowania jest wciąż zbyt mała. Potrzebne są zwłaszcza badania wyjaśniające mechanizmy, dzięki którym działania na rzecz innych ludzi są aktywizowane, jak również badania nad psychologicznymi konsekwencjami takich działań dla osoby, która je podejmuje. Dlatego w naszym projekcie badawczym skupiamy się na mechanizmach  psychologicznych, poszukując dynamicznych zależności między zasobami osobistymi a działaniami dla dobra innych. Interesują nas przede wszystkim takie zasoby psychologiczne, jak pozytywne przekonania (określane jako orientacja pozytywna) i pozytywne emocje.  Ta pozytywna strona funkcjonowania człowieka nadal wymaga badań. Zasoby te mogą przyczyniać się do podejmowania działań prospołecznych, a w konsekwencji tych działań, same mogą ulegać powiększeniu. Myśląc pozytywnie o świecie, sobie i przyszłości, a także odczuwając pozytywne emocje, osoba może chętniej pomagać, dzielić się itd., a z kolei te działania mogą zwrotnie wzmacniać jej pozytywne przekonania i emocje. Weryfikacja czy postulowane mechanizmy działają w taki właśnie sposób wymaga jest celem naszych badań.

 

Lepsze zrozumienie mechanizmów psychologicznych, które kierują działaniami prospołecznymi i opracowanie wskazówek, w jaki sposób można rozwijać te działania, ma istotne znaczenie społeczne.

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2016/23/B/HS6/03885.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2018, godz. 15:26 - Mariola Łaguna